HÍRLEVÉL GYEREKEKNEK 2020.03.27

Kedves Gyerekek!

Már két hete tart a digitális oktatás. Nagyon büszke vagyok rátok, mert a Lenkey minden tanulója (előbb vagy utóbb) csatlakozott a digitális oktatáshoz. Ahhoz, hogy eredményesen tudjuk zárni a tanévet több dologra hívom fel a figyelmeteket:

 • Kérek minden tanulót, hogy minden, őt tanító pedagógushoz jelentkezzen be. Ez ugyanolyan kötelesség, mind bemenni az órára!
 • Figyeljetek oda tanáraitok útmutatásaira. Nagyon sokat dolgoznak azért, hogy tanulmányi előmeneteletek biztosítva legyen!
 • Folyamatosan tanuljatok, nem kérünk lehetetlent! Figyeljetek a megadott határidőkre!
 • Hamarosan elkezdődik a digitális oktatásban a számonkérés, értékelés. Erre vonatkozóan készítettünk egy rendszert, ami egyébként nem különbözik a normál oktatásétól. (A tanár tanít, a gyerek tanul – a tanár kérdez, a gyerek felel – és már meg is van az ötös.)

És talán a legfontosabb! Vigyázzatok magatokra! Tartsátok be a szabályokat! Segítsetek szüleiteknek!

Eger, 2020. 03. 27.

Tisztelettel:

Bíró Csaba
igibá
Hajrá Lenkey!
Hiányoztok!

HÍRLEVÉL SZÜLŐKNEK 2020.03.27

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás második hetének végén köszönöm kitartó, támogató segítségüket. Ennek is köszönhetően az Egri Lenkey János Általános Iskola minden tanulója bekapcsolódott a digitális oktatásba. Az újonnan bevezetett rendszerrel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom/kérem Önöket:

 • Kérem Önöket, ellenőrizzék, hogy gyermekük minden tanárához csatlakozott-e. Hívják fel a figyelmüket, hogy ez ugyanúgy kötelességük, mint a normál rendszerű oktatásban.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy felkészülve a tartós digitális oktatásra, elkészítettük az Egri Lenkey János Általános Iskola értékelési rendszerét erre az időtartamra, melyről külön tájékoztatást teszünk közzé honlapunkon.
 • A tananyagok optimalizálása folyamatban van. (Köszönjük pozitív visszajelzéseiket!)
 • Továbbra is fontos, hogy gyermekeik folyamatosan, a pedagógusok iránymutatásait követve napirendnek megfelelően, a kiadott határidőket betartva tanuljanak.
 • Kérem Önöket, hogy legyenek figyelemmel gyermekeik mozgásigényére, és lehetőség szerint mozogjanak, pihenjenek is.

Vigyázzanak magukra és szeretteikre!

Eger, 2020. 03. 27.

Tisztelettel:

Bíró Csaba
intézményvezető
Hajrá Lenkey!

HÍRLEVÉL 2020.03.19

Tisztelt Szülők!

Köszönöm a digitális oktatás bevezetésében nyújtott támogatásukat, a bíztató szavakat, elismerésüket. Mi is köszönettel és elismeréssel tartozunk Önöknek! Köszönöm, hogy összefogtak velük, és elismerésem azért, ahogy segítik kollégáimat! Igyekszünk mindent megtenni, hogy a kialakult helyzetben a leghatékonyabbak legyünk.
A mai nap folyamán  kollégáimmal összegeztük az első három nap tapasztalatai, és a hosszabb idejű digitális oktatásra való felkészülés érdekében az alábbi keretrendszert állítottuk össze:

 • A jövőben 2 felület használunk: a KRÉTA és a Classroom.
 • A házi feladatok visszaküldése a Classroom felületen keresztül történjen.
 • A Classroom felületen a virtuális osztálytermek kialakítása folyamatban van. FONTOS! A pedagógusok a belépési kódot a Krétán keresztül küldik a gyerekeknek. Ezzel csatlakozzanak a csoportokhoz!!!

Kérem a leírtak tudomásul vételét, és továbbra is kérem hathatós segítségüket!

Eger, 2020. 03. 19.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

Digitális oktatás

Kedves Gyerekek!

Büszke vagyok Rátok, komolyan vettétek a digitális oktatást. Az elmúlt pár nap tapasztalatai alapján rendszerbe foglaltuk a teendőket. Továbbra is kérem, hogy folyamatosan tanuljatok, végezzétek el a kiadott feladatokat. Sokat dolgozunk azért, hogy ezt a nehéz helyzetet kezelni tudjuk, és tanulmányi előmeneteleteket biztosítsuk. Ehhez fegyelemre, egymásra való odafigyelésre van szükség. Eddig álltátok a sarat J ! Arra is kérlek Benneteket, hogy szükség esetén segítsetek egymásnak! Fogadjatok szót szüleiteknek, ne tanítási szünetként fogjátok fel a digitális oktatást. Nőjetek fel a feladathoz. Számítok Rátok! Bízom Bennetek!

Sajnos vannak olyan tanulók, akik még nem vették elég komolyan a koronavírus terjedésének megakadályozására tett felhívásokat. Ezek közül a legfontosabb a „MARADJ OTTHON” felhívás.
A fertőzés terjedésének megakadályozására a legjobb módszer, ha otthon maradtok, kerülitek a személyes találkozókat. Ne tartózkodjatok az utcán sem egyedül, sem csoportokban. Az egymáshoz való látogatásokat is mellőzzétek. Tartsátok egymással a kapcsolatot telefonon, vagy a különböző online felületeken.

Bízom abban, hogy a Lenkey-s gyerekek ebben is példát mutatnak!

Eger, 2020. 03. 19.

Bíró Csaba (igibá)
Hajrá Lenkey!
Hiányoztok

Digitális oktatás

Tisztelt Szülök!

Továbbra is fontosnak tartom, hogy a kialakult rendkívüli helyzetben a szükséges információkkal lássuk el Önöket! De előtte tantestületem nevében szeretném megköszönni a rengeteg bíztatást, köszönetet. Nagyon jól esik, hogy értékelik erőfeszítéseinket. Számunkra is új ez a helyzet, de mindent megteszünk azért, hogy gyermekeik tanulmányi előmenetele biztosítva legyen. Továbbra is kérem, hogy támogassanak Bennünket, hiszen a gyerekek életkorát figyelembe véve csak így lehetünk eredményesek. (egy középiskolában könnyebb ezt kialakítani.) Kérem, hogy az elkövetkezendő időszakban többet segítsenek gyermekeiknek, folyamatosan ellenőrizzék, hogy a megkapott feladatokat végezzék el.

A mai nap folyamán teszteltük a digitális oktatást. Voltak problémáink, de a nap végére sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy egy biztosan működő oda-vissza információáramlás keretrendszerét dolgozzuk ki, megtartva a pedagógusok szakmai szabadságát. Folyamatosan gondolkodunk az ellenőrzés/számonkérés kialakításán. Ha bármilyen kérdésük van, forduljanak hozzánk, elsősorban az osztályfőnökhöz. Hasznos lehet, ha önök egymással is megosztják tapasztalataikat/ötleteiket.

Kedves Szülők! Bízom abban, hogy mielőbb sikerül a digitális oktatás rendszerét megszilárdítani, és remélem, hogy a koronavírus terjedését sikerül belátható időn belül megfékezni. Vigyázzanak magukra és családtagjaira. Figyeljünk egymásra!

HAJRÁ LENKEY!

Eger, 2020. március 17.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
3300 EGER, Mindszenty Gedeon U. 12.
telefon: 06-36/785-828, 06-30/481-3822
e-mail: csgyjkeger@gmail.com
e-mail: szocialissegitoeger@gmail.com

Tisztelt Intézményvezető!

A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központjának óvodai és iskolai szociális segítői kiemelt fontosságúnak tartják az újonnan megjelent betegség kialakulásának megelőzését, a prevenciót a köznevelési intézmények tekintetében is.

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedések alapján az óvodai és iskolai szociális segítők, intézményekben történő jelenléte határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Fontosnak tartjuk azonban, hogy szükség esetén mind a diákok, szüleik, illetve a köznevelési intézményekben dolgozó óvodapedagógusok, pedagógusok számára elérhetőek legyünk, ezért kérjük, hogy az intézmény honlapján, Facebook – oldalán (vagy más, intézmény által meghatározott felületen) a szociális segítő elérhetősége megjelenhessen.

Az intézmény szociális segítőjének neve:
Szőllősi Emese

Elérhetősége:
Tel.: 06 30 413-6078
E-mail: szocialissegitoeger@gmail.com

Eger, 2020. március 16.

Tisztelettel:

Jakab Gabriella
óvodai és iskolai szociális segítő, koordinátor

Oktatás otthon

Kedves Gyerekek!

Mint bizonyára tudjátok a koronavíruss terjedésének megfékezése érdekében nem jöhettek iskolába. Nagyon hiányoztok, nagyon üres az iskola nélkületek! Remélem, hogy hamar túl leszünk ezen a nem kis nehézségen, és újra együtt lehetünk a Lenkeyben!

Szeretném kérni, hogy ebben a nehéz helyzetben mindenki tegye a dolgát! A tanár tanítson, a tanuló tanuljon. Dolgozunk a digitális oktatás bevezetésén. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szüleitekkel. Felhívon a figyelmeteket, hogy nem tanítási szünet van, hanem az oktatás munkarendje változott meg. Ezért kérem, hogy a pedagógusok által megküldött tananyagot tanuljátok meg, a kiadott feladatokat teljesítsétek. Ti így tudtok a legtöbbet segíteni!

Vigyázzatok magatokra! Fogadjatok szót szüleiteknek! És ne felejtsétek csak közösen, fegyelemmel, felelősségel tudunk úrrá lenni a problémáinkon. Soha ne arra gondoljatok, hogy ezt hogyan és miért nem tudom megcsinálni, hanem arra, hogy miként oldjam meg a feladatot.

Mi továbbra is a tanáraitok vagyunk. Forduljatok hozzánk bizalommal, segíteni fogunk. A személyes találkozást egy időre nélkülöznünk kell, hiszen csak így tudjuk megakadályozni a koronavírus terjedését. Vigyázzatok magatokra!

Eger, 2020. március 16.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

Tájékoztatás a digitális oktatásról

Tisztelt Szülök!

A mai napon az Egri Lenkey János Általános Iskolában kialakításra került a digitális oktatás rendszere. A mai, holnapi napon a KRÉTA rendszeren keresztül elkezdődik a kapcsolatfelvétel, megkezdődik az oktatás. A digitális oktatást párhuzamosan két platformon a KRÉTA rendszeren és a „google classroom”-on tervezzük megvalósítani. Ezzel kapcsolatos teendőkről a KRÉTÁ-ban küldött tájékoztatóban, vagy a honlapunkon tájékozódhatnak. Kérem, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel folyamatosan figyeljék üzeneteinket, látogassák honlapunkat! (www.lenkeyiskola.hu)

Kedves Szülők! Kérem, hogy segítsenek gyermekeiknek a digitális oktatás megvalósításában. Jelezzék, ha a KRÉTA rendszerbe nem tudnak belépni. Folyamatosan figyeljék gyermekük előre haladást, és a már kialakult kapcsolati hálón tartsák a kapcsolatot az osztályfőnökkel!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk minden munkanapon nyitva van, 8-16 óráig, az iskolavezetés ügyeletet tart. A tanulók iskolában maradt tankönyveiért bejöhetnek/jöjjenek be a fent jelzett időpont alatt.

Eger, 2020. március 16.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

Tájékoztatás az étkeztetéssel kapcsolatban március 15

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 1.  Az információáramlás biztosítása érdekében március 16-tól az iskola honlapján (www. lenkeyiskola.hu) Hírleveleket teszünk közzé, szükség esetén naponta frissítve. (Kérem naponta többször nézzék!)
 2.  Az új munkarend értelmében 2020. március 16. naptól a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében ettől a naptól kezdve a szülők igényei alapján – indokolt esetben az Nkt. hatálya alá tartozó iskolák esetében – a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.
 3.  Étkezés:
  1. Felügyeletet kérő tanulók étkeztetése kis csoportokban az iskola épületében megoldható.
  2. Ingyenesen étkező, rászoruló tanulók, akik továbbra is igénybe fogják venni ezt a szolgáltatást, az ő esetükben már csak az étel átadásra van lehetőség az adott intézményben, vagy az önkormányzat által megjelölt helyen.
  3. Felügyeletet nem kérő, nem rászorultsági alapon étkező tanulók esetében az előző ponttal megegyező módon történik az étkezés biztosítása. A térítési díjak beszedésének átmeneti rendjét – a települési önkormányzattal egyeztetve – az adott intézmény a helyi lehetőségek alapján határozza meg.
  4. Kérem, hogy az étkezési igényt az osztályfőnöknek felezzék, március 16-án 8,30 óráig!
 4.  A koronavírus terjedésének megakadályozásáért akkor tudunk a legtöbbet tenni, ha minimálisra (csak a szükségszerű) csökkentjük a direkt kontaktust.

További információvak állok rendelkezésükre!

Eger, 2020. március 15.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

EMMI Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatosan március 14.

EMMI tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a köznevelési intézményekben.

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedésének megakadályozásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 1. Magyarország Kormánya koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a köznevelési intézményekben új munkarend bevezetését rendelte el.
 2. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tanulók ne jöjjenek iskolába! Felhívom a figyelmüket, hogy ez nem rendkívüli szünetet, hanem az oktatás módjának megváltozása. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igényló formában történik. Ennek megszervezésén dolgozunk, hamarosan bővebb tájékoztatást adunk
 3. A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető, vagy megbízottja munkanapokon 8-16 óráig ügyeletet tart.
 4. Kérem, hogy az elkövetkezendő időben folyamatosan kövesség a KRÉTA rendszeren kapott információkat, melyeket iskolánk honlapján is megtalálnak (www. lenkeyiskola.hu)

További információkkal állok rendelkezésükre!
Eger, 2020. 03. 14.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

Információk az iskola életéről