Étkeztetés kategória bejegyzései

Diákok étkeztetése

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK 2016

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

PÓTVIZSGA IDŐPONTJA:
2016. augusztus 23. (kedd) 9 óra

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY IDŐPONTJA:
2016. augusztus 31. (szerda) 17 óra

ELSŐ TANÍTÁSI NAP:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra

Ellenőrzők, tájékoztató füzetek kiosztása

 • Tájékoztató füzet: (1-4. évf.)  200  Ft
 • Ellenőrző: (5-8.évf.) 200  Ft
 • Bizonyítvány (első osztályosoknak): a  tanév végén fizetendő!

TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJA:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 13-17 óra

Azok az 5-8. osztályos tanulók, akik jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra és még nem igazolták az ingyenességre jogosultságukat, a következő okiratokkal tehetik meg, legkésőbb a tankönyvosztás napján, a helyszínen:

 • családi pótlék MÁK igazolása
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata,
  amelynek érvényesnek kell lennie 2016. október  1-jén
 • igazolás tartós betegségről
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye
 • igénylőlap kitöltése

Ingyenes tankönyvcsomagot az átvételi elismervény aláírása és adószám feltüntetése ellenében a kiskorú törvényes gondviselője vehet át!

Étkezési regisztráció, térítési díj fizetés:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 10-17 óra

Szülői értekezletek:

 • 1 évfolyam          2016. szeptember 1. (csütörtök) 17 óra
 • 2-3-4 évfolyam 2016. szeptember 5. (hétfő)          17 óra
 • 5-8 évfolyam      2016. szeptember 6. (kedd)           17 óra

A sikeres tanévkezdés reményében szeretettel várjuk tanulóinkat!

                                                           Iskolavezetés

Étkeztetés 2015/2016

Kedves Szülők!

Szeretnénk megkönnyíteni gyermekük étkezésének igénylését illetve annak lemondását.
Kérjük, nyomtassa ki az Önnek megfelelő nyomtatványt és annak aláírt másolatát (akár gyermeke által) juttassa el iskolánk titkárságára, Kovács Rolandnénak, minden hónap 20-ig.

Gyermekük betegsége esetén az étkezést továbbra is a következő telefonszámon mondhatják le:  06-30/525-93-29. Mindennap reggel 9 óráig van lehetőség arra, hogy a következő naptól lemondják az étkezést.

A szeptemberi térítési díj befizetésére 2015. szeptember 7-8-án kerül sor.

Tankönyvosztás 2015

Tankönyvosztással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

 Iskolánkban a tankönyvosztásra az első tanítási napon (2015.09.01.) kerül sor 14-18 óráig.

A tankönyvek átadása az osztálytermekben történik, ahol az osztályfőnökök várják a kedves szülőket.

Az átvétel menete:

A 4-8. évfolyamon fizetős tanulók esetében:

– Átvételi jegyzőkönyv aláírása. (A Kello által kiállított átvételi jegyzőkönyv minden példányát alá kell írnia a szülőnek.)

– A Kello által kiállított díjbekérők átvétele.

Az előző évek gyakorlatával ellentétben a Könyvtárellátó Kft. nem küld nyáron díjbekérőt illetve csekket a fizetős diákoknak, hanem a tankönyvekkel együtt fogják azokat megkapni.

A fizetés határideje 2015. szeptember 15.

Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címek az alábbi linken érhetők el: http://webshop.kello.hu

Az 1-8. évfolyamon, ingyenes (1-3. évfolyamon térítésmentes, 4-8. évf. rászorultság alapján) tankönyvellátásra jogosult tanulók esetében:

– Átvételi elismervény aláírása. (A szülő aláírásával igazolja, hogy az iskola könyvtárából kikölcsönözte gyermekének a tankönyveket, illetve átvette a munkafüzeteket.)

– A 4-8. évfolyamon (rászorultság alapján) az ingyenes tankönyvek átvételéhez szükséges jogosultságot igazoló iratok bemutatása.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

 1. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 2. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
 3. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás. (Bérjegyzék vagy lakossági folyószámla-kivonatot vagy postai igazolószelvény.)
 4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Az igazolásoknak minimum: 2015. 10. 01-ig érvényesnek kell lenniük.

A szeptemberi étkezési térítési díj fizetésének időpontja: 2015. szeptember 7-8.

Iskolavezetés