Osztályok kategória bejegyzései

Osztályok

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020-AS TANÉVRE

FELHÍVÁS

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 800 – 1900 óra között
2019. április 12. (péntek) 800 – 1900 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  1. óvodai szakvélemény,
  2. járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  3. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon írathatják be gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
  A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.
 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

Az elektronikus ügyintézési felületen (továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Körzethatárok az
EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6.
2018. április

Ágas u. Gerl Mátyás u. Rottenstein Károly u.
Almagyar köz Gólya u. Rózsa Károly u.
Almagyar u. Grónay Sándor u. Rózsásdűlő u.
András bíró u. Hajdúhegy u. Servita u. (páratlan oldal 1. számtól a Szervita templomig, páros oldal 2. számtól a Karéj utcáig)
Arany János u. Harangöntő u. Árva köz
Hatvani kapu tér Bajcsy-Zsilinszky Endre u. Hét vezér u.
Bálint pap u. Hevesi Sándor u. Sóház u.
Barkóczy u. Honfoglalás u. Szabó Sebestyén u.
Bartakovics u. Íj u. Szaicz Leó u.
Bartalos Gyula u. Bem tábornok u. Janicsár u.
Szarvas Gábor u. Bartók Béla tér Jókai Mór u.
Széchenyi István u Bástya u. Joó János u.
Szent János u. Bem tábornok u. Kacsapart u.
Szolárcsik Sándor u. Bercsényi Miklós u Karéj u.
Szúnyog köz Bethlen Gábor u. Katona István tér
Szvorényi út Blaskovics Gyula u. Király u.
Bródy Sándor u. Kisfaludy Sándor út Talizmán u.
Buzogány u. Klapka György u. Tárkányi Béla u.
Cecey Éva u Knézich Károly u. Telekessy István u.
Ceglédi dűlő Kossuth Lajos u. Tetemvár u.
Céhmesterek udvara Leányka u. Tévesztő köz
Csiky Sándor u. Litteráti Tamás u. Tinódi Sebestyén tér
Csokonai Mihály u. Lovász u. Tordai Ányos u.
Dayka Gábor u. Maczky Valér u. Torony u.
Deák Ferenc út u. Markhot Ferenc u. Törvényház u.
Dézsmaház u. Mecset u. Trinitárius u.
Dobó István tér Mekcsey Isván u. Tulipánkert u.
Dobó István u. Mikszáth Kálmán u. Tündérpart
Domokos Jakab u. Mindszenty Gedeon u Váci Mihály u.
Dr. Hibay Károly u. Móricz Zsigmond u. Vár köz
Dr. Nagy János u. Neumayer János u. Városfal u.
Dr. Sándor Imre u. Orgonás tér Vécsey Sándor u.
Egészségház u. Ostrom u. Vécsey völgy külkerület
Egri csillagok u. Pacsirta u. Vécsey völgy u
Érsek u. Pallós u. Vörösmarty Mihály u. l-től 53-ig (páros-páratlan oldal)
Eszterházy tér Papkert u. Fazola Henrik u.
Pártos u. Zalár József u. Fejedelem u.
Petőfi Sándor tér Zoltai István u. Félhold u.
Petőfi Sándor u. Zöldfa u. Fellner Jakab u.
Pori sétány Egerszólát község
közigazgatási területe
Foglár György u.
Pyrker tér Fürdő u. Radnóti Miklós u.
Garay János u. Reményi Ede tér  
Gárdonyi Géza u. Remenyik Zsigmond u  

Irány a Lenkey 2017-2018

“Szándéknyilatkozat” első osztályba való jelentkezéshez.

 

1.a osztály

“Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a világot.” (Albert Camus)

Iskolát, tanító nénit választani meghatározó, bizalmi döntés. Hiszen az első osztályra, az első tanító nénijére mindenki emlékszik…

Számomra semmi nem fogható az elsősök érdeklődő tekintetéhez, amivel rácsodálkoznak arra, hogy milyen is az élet az ovi után. Fontos, hogy ezt ne veszítsék el iskolás létük során, az óvodáskorra oly jellemző kíváncsiságukat, érdeklődésüket, tudásvágyukat.

Sok játékkal, mozgással, mesével, zenével, és persze türelemmel és szeretettel azon fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem. Mint ahogy József Attila is fogalmaz: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd…”.

Kolléganőmmel, Emese nénivel várjuk leendő elsőseinket, és az aktív, felelősségteljes szülők együttműködését.

Izgalommal teli időszak ez. Olyan, mint amikor gyermeket várunk a családba. Már tudjuk, hogy létezik – de még nem tudjuk milyen lesz.

Szeretnénk, ha az elkövetkező, együtt töltött négy évre bizalommal adnák kezünkbe gyermekük kezét!

Paál Aliz
osztályfőnök, tanító


“Szeretet nélkül lehet fát
aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”
Lev Tolsztoj

A szeretet jó alapja a nevelésnek, melyhez társítani kell még egy adag következetességet, toleranciát és elfogadást.
Így kapjuk meg az igazán jó „receptet” az oktató-nevelő munkához.

Tanítóként és anyukaként is úgy látom, hogy az érzelmi biztonságban lévő gyermek elfogadóbb, és könnyebben veszi az akadályokat.

Elsődleges célom tehát, hogy kialakítsam ezt a kölcsönös, szeretetteljes kapcsolatot, hogy a kisdiák örömmel jöjjön az iskolába.

Ebben a személyes hangulatban aztán könnyebben válnak nyitottá a tanulásra, eredményesebbek lesznek a munkájukban.

A következő négy évben, reálisan pozitív légkörben szeretném Aliz néni párjaként gyermekeiket nevelni.

Sipos-Gaudi Emese
tanító

 

1.b osztály

„Játszva tanítani és tanulni.”

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét (…) lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.” (Maria Montessori)

A gyermekek szeretete miatt választottam ezt az élethivatást. Kedvelem az őszinteségüket, a nyitottságukat. Mindegyikük más egyéniség, s a hozzájuk vezető út is nagyon különböző. Feladatom, hogy megtaláljam azokat a tevékenységeket, módszereket, melyekkel felszínre hozhatom a bennük rejlő képességeket, tehetséget.

Játszva tanítani és tanulni, jó közösségben dolgozni négy éven át, ahol a gyermek, a tanító és szülő is jól érzi magát – ez a közös célunk Ildikó nénivel.

Jaksi Erzsébet
osztályfőnök, tanító
 

“Csak egyszer van jelenésem a Földön, ezért ha jó szívvel közelíthetek valakihez, ha tehetek valami jót, most kell megtennem!
Nem szabad elmulasztanom egyetlen lehetőséget sem, mert nem lesz módom még egyszer arra, hogy itt vendégeskedjem! ” (D.G.)

Tanítói hitvallásomat küldetésnek tekintem, amelyet alázattal gyakorlok iskolánkban, amely nem csak élhető, hanem szerethető is.
Egy szeretetteljes osztályközösség megvalósításán dolgozok az elkövetkező négy évben Zsóka nénivel, ahol a bizalom légköre segíti a tanulás-tanítás folyamatát.

“Vezérem belsőmből fakad.” (J:A:)

Fodor Ildikó
tanító

Makk Marci Hét 2017

Makk Marci Hét

2017. november 13-17.

A TANULÓK ELŐZETES FELADATAI A MAKK MARCI-HÉTRE:
  Alsó tagozat Felső tagozat
1. Rajzverseny: „Az én családom a legsportosabb!” Fotópályázat: „Az én családom a legsportosabb”
2. Fogalmazás 4. o.: „Megváltoztatom/megváltoztatnám az életmódomat.” Fogalmazás írása vagy PPT készítése: „Megváltoztatom/megváltoztatnám az életmódomat.” témában
3. „Érmeim” – saját fotó a sportágakban szerzett érmekkel „Érmeim” – saját fotó a sportágakban szerzett érmekkel
4. Makk Marci-jelvény készítése (osztályonként, a témahéten viseljék a gyerekek) „Szendvicsemberek” plakátjainak készítése Helyes-helytelen szokásaink megjelenítése plakáton
5. Faliújság készítése osztályonként Faliújság készítése osztályonként
6.   Szólások, közmondások gyűjtése, jelentésének megbeszélése.

Jó Egészséget Mindenkinek!

Eger, 2017. október 28.

Pataki Marianna
program felelős

Órarend – 8.b – 2017/2018

Órarend – 8.b – 2017/2018
  Hétfő terem Kedd terem Szerda terem Csütörtök terem Péntek terem
1 Kémia 35 Matematika 34 Földrajz 38 Angol – Angol 39-40 Testnevelés Ud
2 Matematika 34 Biológia 38 Kémia 35 Irodalom 30 Testnevelés Ud
3 Fizika 35 Nyelvtan 30 Matematika 34 Matematika 34 Matematika 32
4 Testnevelés T(a) Angol – Informatika 39 Testnevelés T(f) Biológia 38 Angol – Angol 39-40
5 Ének-zene 14 Angol – Informatika 40 Történelem 31 Etika 30 Nyelvtan 30
6 Történelem 31 Osztályfőnöki 34 Irodalom 30 Fizika 35    
      Testnevelés  T(a) Rajz 31