Hírek kategória bejegyzései

Iskolai hírek, információk

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020-AS TANÉVRE

FELHÍVÁS

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 800 – 1900 óra között
2019. április 12. (péntek) 800 – 1900 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  1. óvodai szakvélemény,
  2. járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  3. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon írathatják be gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
  A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.
 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

Az elektronikus ügyintézési felületen (továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Körzethatárok az
EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6.
2018. április

Ágas u. Gerl Mátyás u. Rottenstein Károly u.
Almagyar köz Gólya u. Rózsa Károly u.
Almagyar u. Grónay Sándor u. Rózsásdűlő u.
András bíró u. Hajdúhegy u. Servita u. (páratlan oldal 1. számtól a Szervita templomig, páros oldal 2. számtól a Karéj utcáig)
Arany János u. Harangöntő u. Árva köz
Hatvani kapu tér Bajcsy-Zsilinszky Endre u. Hét vezér u.
Bálint pap u. Hevesi Sándor u. Sóház u.
Barkóczy u. Honfoglalás u. Szabó Sebestyén u.
Bartakovics u. Íj u. Szaicz Leó u.
Bartalos Gyula u. Bem tábornok u. Janicsár u.
Szarvas Gábor u. Bartók Béla tér Jókai Mór u.
Széchenyi István u Bástya u. Joó János u.
Szent János u. Bem tábornok u. Kacsapart u.
Szolárcsik Sándor u. Bercsényi Miklós u Karéj u.
Szúnyog köz Bethlen Gábor u. Katona István tér
Szvorényi út Blaskovics Gyula u. Király u.
Bródy Sándor u. Kisfaludy Sándor út Talizmán u.
Buzogány u. Klapka György u. Tárkányi Béla u.
Cecey Éva u Knézich Károly u. Telekessy István u.
Ceglédi dűlő Kossuth Lajos u. Tetemvár u.
Céhmesterek udvara Leányka u. Tévesztő köz
Csiky Sándor u. Litteráti Tamás u. Tinódi Sebestyén tér
Csokonai Mihály u. Lovász u. Tordai Ányos u.
Dayka Gábor u. Maczky Valér u. Torony u.
Deák Ferenc út u. Markhot Ferenc u. Törvényház u.
Dézsmaház u. Mecset u. Trinitárius u.
Dobó István tér Mekcsey Isván u. Tulipánkert u.
Dobó István u. Mikszáth Kálmán u. Tündérpart
Domokos Jakab u. Mindszenty Gedeon u Váci Mihály u.
Dr. Hibay Károly u. Móricz Zsigmond u. Vár köz
Dr. Nagy János u. Neumayer János u. Városfal u.
Dr. Sándor Imre u. Orgonás tér Vécsey Sándor u.
Egészségház u. Ostrom u. Vécsey völgy külkerület
Egri csillagok u. Pacsirta u. Vécsey völgy u
Érsek u. Pallós u. Vörösmarty Mihály u. l-től 53-ig (páros-páratlan oldal)
Eszterházy tér Papkert u. Fazola Henrik u.
Pártos u. Zalár József u. Fejedelem u.
Petőfi Sándor tér Zoltai István u. Félhold u.
Petőfi Sándor u. Zöldfa u. Fellner Jakab u.
Pori sétány Egerszólát község
közigazgatási területe
Foglár György u.
Pyrker tér Fürdő u. Radnóti Miklós u.
Garay János u. Reményi Ede tér  
Gárdonyi Géza u. Remenyik Zsigmond u  

KRÉTA rendszer e-ügyintézés

2019. március 1-én megnyílt a KRÉTA rendszer e-ügyintézés felülete a szülői, gondviselői hozzáféréssel rendelkezők részére.

Az egyszerű, tanulói bejelentkezéssel ez a modul nem érhető el.
A felület csak böngészőprogramból érhető el, mobilapplikációból nem.
Tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek (pl.beiratkozó) gondviselői/szülői az e-Ügyintézési felület jobb felső sarkában lévő “Bejelentkezés”-gombra kattintva érhetik el a modult.
Az “Új ideiglenes felhasználó” funkciót kiválasztva hozhatnak létre ideiglenes belépési jogosultságot.
A rendszer leírását és a felhasználáshoz kapcsolódó videókat a következő linken érhetik el.

e-Ügyintézés tudásbázis

Belépés az e-ügyintézés oldalra

Üdvözlettel: Lenkey titkársága

3. Hírlevél

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
3300 Eger, Markhot F. u. 6.
Tel/Fax: (36) 310-046
e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu
OM azonosító: 031451
 
 
3. HÍRLEVÉL
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
 
Köszönettel vettük megtisztelő jelenlétüket az Iskolabemutató Szülői Értekezleten.
Örömmel tölt el, hogy a vártnál is nagyobb az érdeklődés intézményünk iránt.
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel (az előző Hírlevélben leírtakkal ellentétben) a nyílt napon, 2019. február 19-én, kedden, a tanító nénik
két órát fognak tartani az alábbiak szerint.
  
830 900 Juhász Róbertné – magyar – I. em. 24. terem
830 900 Szűk Anikó – matematika – I. em. 22. terem
915 945 Horváthné Lőrincz Ágnes – matematika – I. em. 21. terem
915 945 Protovinné Dibusz Éva – technika – I. em. 22. terem
1000 1030 Juhász Róbertné – magyar – I. em. 24. terem
1000 1030 Szűk Anikó – matematika – I. em. 22. terem
1045 1115 Horváthné Lőrincz Ágnes – matematika – I. em. 21. terem
1045 1115 Protovinné Dibusz Éva – technika – I. em. 22. terem
Tisztelt Szülők!
Az Egri Lenkey János Általános Iskola közössége nevében nagy szeretettel hívom Önöket közelgő programunkra.
További felvilágosítással állok rendelkezésükre
telefonon (20/281 3573), vagy
email-ben (biro@lenkey-eger.hu)
 
Tisztelettel:
EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
3300 Eger, Markhot F. u. 6.
Tel/Fax: (36) 310-046
e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu
OM azonosító: 031451

Emlékezés ’56 október 23-ra / 2018

Emlékezés 1956 október 23-ra
Egri Lenkey János Általános Iskola
8. osztályos diákjainak

Október 23-i ünnepi műsora

az egri Gárdonyi Géza Színházban

Hogyan is kerültek a Lenkey János Általános Iskola 8. osztályos tanulói nemzeti ünnepünkön a városi ünnepségre? Hát ennek a jeles eseménynek is megvan a története.
A 2017/ 2018-as tanév október 23-ai ünnepségére az akkor még 7. osztályos tanulóink gyönyörű, megható műsorral készültek. A szülők közül, akik látták a rendezvényt többen is felvetették, hogy ez a megemlékezés bárhol megállná a helyét. Iskolánk igazgatója ezen elgondolkodott és elküldte a felvételt a Városházára, mondván, mi lenne, ha nem a hagyományoknak megfelelően a Gárdonyi Géza Színház színészei emlékeznének meg a forradalom dicső napjairól? Kicsit félve tette fel ezt a kérdést, hiszen tudta, hogy városunk művészeivel nem lehet felvenni a versenyt. De nem is az volt a cél, mert tanulóink mégiscsak gyerekek, másként, máshogy jelenítették meg a forradalom eseményeit, Inkább az érzelmekre akartak hatni, hiszen a nézők is nagyobbrészt gyerekek voltak. Nemsokára megérkezett a válasz, ami pozitív volt.
A két osztályfőnök Románné Dóra Zsuzsanna, Kecskésné Pálfi Csilla és Basa Annamária tanárnők újra nekiláttak feleleveníteni az ünnepi műsort. Tanulóink nagy izgalommal próbáltak, némi módosítással még jobbá vált az ünnepi műsor.
Elérkezett a nagy nap, a színházban telt ház volt, a város vezetői, a képviselők, intézményvezetők, Eger város polgárai ültek a nézőtéren. Tanulóink, most már egy évvel érettebben álltak ki a színpadra. De nem tudhatták, hogy hogyan fogadják a nézők teljesítményüket. Az utolsó, énekkel kisért számnál már talpon volt az ünneplő közönség és mindenki tapsolt. A megemlékezés befejezése után hosszú percekig ismét tapssal köszönte meg a nézőközönség a Lenkeys diákok ünnepi műsorát.
Csütörtökön, a képviselőtestületi ülés elején Habis László Polgármester Úr szép szavakkal és hatalmas virágcsokrokkal köszönte meg a felkészítő tanárok munkáját.
Mi pedig, az iskola tanárai és diákjai büszkék vagyunk az ünnepi műsor résztvevőire és a felkészítő pedagógusokra, akik tovább növelték iskolánk hírnevét városunkban.

FK

Évnyitó – 2018

Egri Lenkey János Általános Iskola

Tanévnyitója

a Kemény Ferenc Sportcsarnokban

2018. szeptember 1-én.

Bátran kijelenthetjük, hogy a Lenkey János Általános Iskola 90. tanévnyitó ünnepsége igen látványosra sikerült. Már a helyszín sem volt szokványos, a Kemény Ferenc Sportcsarnokban zajló eseményen 74 elsős kisdiák tett ígéretet arra, hogy becsületesen helytáll a tanulásban.

476 diák, nagyon sok szülő és hozzátartozó, régi diák vett részt az eseményen.

Jeles vendégek is megtisztelték tanévnyitó ünnepségünket: Habis László: Eger Megyei Jogú Város Polgármestere, Ballagó Zoltán: az Egri Tankerületi Központ Igazgatója is megtisztelt minket, személyesen is szóltak a diákokhoz, Rohlicsek Judit és Szávoly Richárd az FM.7 rádió munkatársai interjúvolták meg a jeles vendégeket. Részt vett interaktív tanévnyitónkon Csákvári Antal: városrészünk Önkormányzati képviselője, valamint a régi diákok képviseletében a világjáró professzor: dr. Adalbert Beyer és Szikora Adél, aki két éve végzett iskolánkban. Adél gyönyörű hegedűszólóval kápráztatta el a tanévnyitó résztvevőit. Mindketten kaptak kérdéseket iskoláskorukra vonatkozóan. Videoüzenetet küldött Saárosy Kinga Jászai- díjas színművésznő.

Csengőszó jelezte a rendezvény kezdetét, majd iskolánk igazgatója, Bíró Csaba mondta el köszöntőjét. Az elsősök bevonulását nagy taps jelezte, mind a három osztály eltérő színű szalaggal integetett a Lenkeys diákoknak és a vendégeknek. Ezt követően egy csodálatos videót nézhettünk meg, ami szokatlan módon mutatta be a Lenkey Iskolát és az itt tanuló diákokat. Pillanatok alatt felforrósodott a hangulat, bár amúgy is nagyon meleg volt a Sportcsarnokban. Nagyon látványos volt az óriási kivetítőn megjelenő színes, zenével kísért videó.

A műsorvezetők köszöntője után a Himnusz hangzott el, de ez sem hagyományos módon, hiszen ének-zene szakos tanárnőnk Basa Annamária készített egy különleges videót, amelyen többek között iskolánk tanulói is éneklik a Himnuszt más iskolák diákjaival együtt. A videó nemzeti jelképeinket, városunkat mutatja be.

Érzelmekre ható volt az elsős diákok avatása, majd a 4. osztályosok tanévnyitó műsorát nézhettük meg, amelyet Veresné Kovács Zsuzsanna és Horváthné Lőrincz Ágnes és Fodor Ildikó állított össze. Nagyon aranyosak és ügyesek voltak az új elsős gyerekek, akik szintén résztvevői voltak a tanévnyitó ünnepség műsorának.

Befejezésként a Zeneiskola tanára és volt diákok által létrehozott Wolfish zenekar szórakoztatta a nagyérdemű nézőközönséget.

Szokatlan, látványos, szórakoztató, interaktív tanévnyitó ünnepséggel köszöntötte a Lenkey Iskola alapításának 90. tanévnyitóját.                                                                                                                                                     FK.