Órarend 7.b 2016/2017

Órarend 7.b (2016/2017)
 Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek
800-845  Kémia  Matematika  Magyar  Biológia  Angol
 35 (II.em)  34 (II.em)  30 (II.em)  38 (II.em)  A1/A2
900-945  Matematika  Testnevelés  Kémia  Magyar  Matematika
 34 (II.em)  T(alsó)  35 (II.em)  32 (II.em)  32 (II.em)
1000-1045  Magyar  Biológia  Matematika  Matematika  Földrajz
 32 (II.em)  38 (II.em)  34 (II.em)  34 (II.em)  38 (II.em)
1100-1145  Testnevelés  Info/Technika  Fizika  Földrajz  Ének-zene
 T (alsó)  Info/Technika  35 (II.em)  31 (II.em)  14 (I.em)
1155-1240  Történelem  Info/Technika  Történelem  Angol  Testnevelés
 31 (II.em)  Info/Technika  31 (II.em)  A1/A2  T (alsó)
1250-1335  Angol  Osztályfőnöki  Testnevelés Erkölcstan Rajz
 A1, A2  34 (II.em)  T (alsó) 32 (II.em) 31 (II.em)
1350-1435       Testnevelés  
T (alsó)
Tanáraitok 7.b (2016-2017)
Tantárgy Tanár neve
Matematika-Informatika
Osztályfőnök
Holzer Alfréd
Magyar nyelv és irodalom Salánki Mária
Erkölcstan Salánki Mária
Földrajz – Vizuális Kultúra Bánhidyné Dudás Éva
Angol Miskolczi Ágnes
Kecskésné Pálfi Csilla
Történelem Fehér Lászlóné
Fizika – Technika Fábián Gusztáv
Ének-zene Basa Annamária
Biológia Siposné Tóth Edit
Kémia Holzerné Válóczi Éva

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK 2016

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

PÓTVIZSGA IDŐPONTJA:
2016. augusztus 23. (kedd) 9 óra

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY IDŐPONTJA:
2016. augusztus 31. (szerda) 17 óra

ELSŐ TANÍTÁSI NAP:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra

Ellenőrzők, tájékoztató füzetek kiosztása

 • Tájékoztató füzet: (1-4. évf.)  200  Ft
 • Ellenőrző: (5-8.évf.) 200  Ft
 • Bizonyítvány (első osztályosoknak): a  tanév végén fizetendő!

TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJA:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 13-17 óra

Azok az 5-8. osztályos tanulók, akik jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra és még nem igazolták az ingyenességre jogosultságukat, a következő okiratokkal tehetik meg, legkésőbb a tankönyvosztás napján, a helyszínen:

 • családi pótlék MÁK igazolása
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata,
  amelynek érvényesnek kell lennie 2016. október  1-jén
 • igazolás tartós betegségről
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye
 • igénylőlap kitöltése

Ingyenes tankönyvcsomagot az átvételi elismervény aláírása és adószám feltüntetése ellenében a kiskorú törvényes gondviselője vehet át!

Étkezési regisztráció, térítési díj fizetés:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 10-17 óra

Szülői értekezletek:

 • 1 évfolyam          2016. szeptember 1. (csütörtök) 17 óra
 • 2-3-4 évfolyam 2016. szeptember 5. (hétfő)          17 óra
 • 5-8 évfolyam      2016. szeptember 6. (kedd)           17 óra

A sikeres tanévkezdés reményében szeretettel várjuk tanulóinkat!

                                                           Iskolavezetés

Gömböcz József Emlékdíj

Gömböcz József igazgató 1951-1972Gömböcz József 1951 és 1972 között volt az egri I. számú általános iskola igazgatója, és kiemelkedő hatású pedagógusa, matematika tanára. Vezetése alatt Eger egyik legjobb iskolájává vált az intézmény. A Pedagógiai Főiskola I. sz. Gyakorló Általános Iskolája is volt, majd az 1957-től meginduló zenei tagozattal színesedett a paletta. Szívügyének tekintette a tudományos fejlesztés mellett a tanulók érzelmi életének gondozását is. Mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy iskolájának tanulói a jó eredmények mellett jól is érezzék magukat mindennapjaikban, társaik és tanáraik körében.

A Gömböcz József Emlékdíjat lánya és unokái alapították 2016-ban azzal a céllal, hogy a névadó szellemiségét hosszú távon a figyelem középpontjában tarthassák.

Az Elismerést ennek megfelelően az Egri Lenkey János Általános Iskola azon 6., 7., vagy 8. osztályos diákja kaphatja meg az iskola javaslata alapján, aki a díjazás évében különös érdeklődést mutatott a természettudományos tantárgyak, vagy a matematika iránt, tehetségével, szorgalmával ezen szakirányokban kiemelkedő tanulmányi eredményt tudhat magáénak. Tudását versenyeredmények, tudományos munkák, szakköri munka is alátámaszthatja. További előnyt jelent a díj odaítélésekor a döntésben, ha a tanuló a művészetek területén is dolgozik, elsősorban zenével, néptánccal, kórusban való énekléssel is foglalkozik, vagy más művészeti területeken (képzőművészet, rajz, … stb.) is jeleskedik.

“A gyakorlatban mi  a tehetséget egyoldalúan értelmezzük. Azt mondjuk, akinek jó a memóriája, az tehetséges; aki logikusan tud gondolkodni, az tehetséges; akinek lexikális tudása van, az tehetséges – tehát főként az értelmi képességeket tartjuk a tehetség fokmérőjének – pedig a kiemelkedő kézügyesség, a művészetek iránti fogékonyság, a fizikai teljesítőképesség, az új helyzetben való gyors tájékozódás, a konstruáló, az újító, a feltaláló készség is tehetség. Ilyen értelemben szinte alig van ember, akiben ne lenne, vagy ne szunnyadna valamilyen tehetség. Ez kellene a család segítségével az iskolának felismerni, és tudatos foglalkozással kibontani, megfelelően értékelni.”

Gömböcz József  (1971)

Bemutatkozás

BíróCsaba

Kedves Szülők, Gyerekek, Kollégák!
Tisztelt Látogató!

Bíró Csaba vagyok, a közoktatásértfelelős államtitkár döntése alapján, 2016. augusztus 1-től az Egri Lenkey János Általános Iskola igazgatója.

Nagy örömmel, és lelkesedéssel veszem át az intézmény vezetését. Bízom abban, hogy építve a megteremtett értékekre, egy olyan iskolát működtethetünk, melyben jól érzi magát gyerek, szülő, és pedagógus. Ígérem, hogy Kollégáimmal együtt azon munkálkodunk, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az eredményes nevelő-oktató munkához.

Kedves Gyerekek! Kívánom Nektek, hogy a Lenkeyben töltött évek örök emlékként maradjanak meg emlékezetetekben. Tanuljatok úgy, hogy felkészülten folytathassátok tanulmányaitokat, a választott középiskolában. A tanulás mellett jusson idő, sportolásra, kirándulásokra. Vallom, hogy jó közösséget közös élményekkel lehet építeni. Ötleteitekkel, problémáitokkal, bátran keressetek engem, vagy tanáraitokat.

Kedves Szülők! A gyermekek nevelése közös felelősségünk. Minden, ami az iskolában történik, a gyerekek érdekeit kell szolgálnia. Minden, reális tanulói, szülői igény kielégítésére fogok törekedni. Az igazgatói iroda mindig nyitva áll Önök előtt, forduljanak hozzám bizalommal.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola tantestülete nevében szeretettel várunk mindenkit a TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEN – 2016. augusztus 31-én 17 órakor az iskola udvarán!

Bíró Csaba
igazgató