Versenyeredmények 2017

Név Osztály Helyezés
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló
Berecz András 3.b 10.
Bognár Bendegúz 3.b 14.
Matisz-Rohlicsek Zalán 3.b 21.
Csapat 3.b 3.
Bendegúz Nyelvészverseny megyei forduló
Besenyei Zsombor 1.a 2.
Lovász Bence 1.b 8.
Tajti Péter 4.a 8.
Zalánki Villő 4.c 3.
Sándor Janka 6.b 4.

Általános iskolai beiratkozás 2017

FELHÍVÁS!

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra. Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolások valamelyike:

a) óvodai szakvélemény,
b) járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
c) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  1. A szülő (gondviselő) lakcímkártyája.
  2. Születési anyakönyvi kivonat.

A beiratkozás során a szülőnek nyilatkoznia kell az etika/hit és erkölcstan tantárgy választásáról, illetve a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról.

Várjuk Önöket!