Baleset-biztosítás

Egri Tankerületi Központ fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények vezetői részére
 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel, az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott baleset-biztosítási szerződést kötött. A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

Kérem, hogy fentebb leírtakról − a helyben szokásos módon − tájékoztassák a szülőket.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati listát, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében jelen levelemhez csatolom.

Kérem továbbá, hogy intézménye tagintézményeit/telephelyeit is szíveskedjen tájékoztatni a balesetbiztosításról.

Ballagó Zoltán tankerületi központ igazgató megbízásából

Bíróné Bardi Ágnes
Osztályvezető

Oktatásirányítási és Tanügyigazgatási Osztály

Egri Tankerületi Központ
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Telefon: +36 36/795-210
agnes.bardi.birone@kk.gov.hu