Hírlevél 2020.08.26

Hírlevél

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Egri Lenkey János Általános Iskola tantestület 2020. augusztus 24-én megkezdte a 2020/2021-es tanév előkészítését. Ahogy arról már bizonyára értesültek normál tanévkezdésre készülünk, természetesen betartva a járványügyi előírásokat, és azt a protokollt, melyet az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára minden közoktatási intézmény részére eljutatott.

Intézményünk vezetése, pedagógusai és minden dolgozója mindent megtesz azért, hogy gyermekeik biztonságban, normál munkarendben kezdhessék, és fejezhessék be a 2020/2021-es tanévet. Ezt csak közös felelősséggel, Önökkel Szülőkkel közösen tudjuk megvalósítani. Ezért kérem, hogy kövesség figyelemmel honlapunkat, valamint majd a KRÉTA felületen küldött tájékoztatóinkat. Igyekszünk kellő időben, a lehető legtöbb információval ellátni Önöket, és kérem fokozott támogatásukat a 2020/2021-es tanévben

  • Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogassa.
  • Kérjük, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
  • A fertőzésveszély csökkentése érdekében kérem, hogy az iskola épületébe csak rendkívül indokolt esetbe lépjenek be. Gyermekeiket kérem, az iskola kapujáig kísérjék, illetve ott várják.
  • A koronavírus terjedését a személyi higiéné alapvető szabályainak betartásával tudjuk a leghatékonyabban megakadályozni. Az ehhez szükséges eszközöket biztosítani fogjuk, azok szakszerű használatára gyermekeiket felkészítjük. Az épület folyamatos, és szakszerű fertőtlenítésére felkészülünk.
  • „Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás ideje alatt javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.” – ( Intézkedési terv a 2020/2021-es tanévre a köznevelési intézmények részére)
  • A tanórán kívüli iskolai rendezvényeket is a járványügyi előírások betartásával szervezzük meg.
    • Tanévnyitó ünnepségre kérem, hogy tanulónként maximum 2 vendég érkezzen.
    • A szülői értekezletek módjáról később dönt az iskolavezetés. (Egyeztetve a Szülői Szervezettel). Ez alól kivételt képez az első évfolyam szülői értekezlete, melyre 2020. szeptember 1-én 17 órától kerül sor. Felhívom a szülők figyelmét, hogy a beiratkozási dokumentumok eredeti példányait is ekkor kell behozni!

Tisztelt Szülők! Kérem segítség munkánkat. Kívánok mindenkinek vírusmentes tanévet J!

HAJRÁ LENKEY!

Bíró Csaba
intézményvezető