Étkeztetés kategória bejegyzései

Diákok étkeztetése

Tájékoztatás az étkeztetéssel kapcsolatban március 15

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 1.  Az információáramlás biztosítása érdekében március 16-tól az iskola honlapján (www. lenkeyiskola.hu) Hírleveleket teszünk közzé, szükség esetén naponta frissítve. (Kérem naponta többször nézzék!)
 2.  Az új munkarend értelmében 2020. március 16. naptól a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében ettől a naptól kezdve a szülők igényei alapján – indokolt esetben az Nkt. hatálya alá tartozó iskolák esetében – a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.
 3.  Étkezés:
  1. Felügyeletet kérő tanulók étkeztetése kis csoportokban az iskola épületében megoldható.
  2. Ingyenesen étkező, rászoruló tanulók, akik továbbra is igénybe fogják venni ezt a szolgáltatást, az ő esetükben már csak az étel átadásra van lehetőség az adott intézményben, vagy az önkormányzat által megjelölt helyen.
  3. Felügyeletet nem kérő, nem rászorultsági alapon étkező tanulók esetében az előző ponttal megegyező módon történik az étkezés biztosítása. A térítési díjak beszedésének átmeneti rendjét – a települési önkormányzattal egyeztetve – az adott intézmény a helyi lehetőségek alapján határozza meg.
  4. Kérem, hogy az étkezési igényt az osztályfőnöknek felezzék, március 16-án 8,30 óráig!
 4.  A koronavírus terjedésének megakadályozásáért akkor tudunk a legtöbbet tenni, ha minimálisra (csak a szükségszerű) csökkentjük a direkt kontaktust.

További információvak állok rendelkezésükre!

Eger, 2020. március 15.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK 2016

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

PÓTVIZSGA IDŐPONTJA:
2016. augusztus 23. (kedd) 9 óra

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY IDŐPONTJA:
2016. augusztus 31. (szerda) 17 óra

ELSŐ TANÍTÁSI NAP:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra

Ellenőrzők, tájékoztató füzetek kiosztása

 • Tájékoztató füzet: (1-4. évf.)  200  Ft
 • Ellenőrző: (5-8.évf.) 200  Ft
 • Bizonyítvány (első osztályosoknak): a  tanév végén fizetendő!

TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJA:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 13-17 óra

Azok az 5-8. osztályos tanulók, akik jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra és még nem igazolták az ingyenességre jogosultságukat, a következő okiratokkal tehetik meg, legkésőbb a tankönyvosztás napján, a helyszínen:

 • családi pótlék MÁK igazolása
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata,
  amelynek érvényesnek kell lennie 2016. október  1-jén
 • igazolás tartós betegségről
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye
 • igénylőlap kitöltése

Ingyenes tankönyvcsomagot az átvételi elismervény aláírása és adószám feltüntetése ellenében a kiskorú törvényes gondviselője vehet át!

Étkezési regisztráció, térítési díj fizetés:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 10-17 óra

Szülői értekezletek:

 • 1 évfolyam          2016. szeptember 1. (csütörtök) 17 óra
 • 2-3-4 évfolyam 2016. szeptember 5. (hétfő)          17 óra
 • 5-8 évfolyam      2016. szeptember 6. (kedd)           17 óra

A sikeres tanévkezdés reményében szeretettel várjuk tanulóinkat!

                                                           Iskolavezetés

Étkeztetés 2015/2016

Kedves Szülők!

Szeretnénk megkönnyíteni gyermekük étkezésének igénylését illetve annak lemondását.
Kérjük, nyomtassa ki az Önnek megfelelő nyomtatványt és annak aláírt másolatát (akár gyermeke által) juttassa el iskolánk titkárságára, Kovács Rolandnénak, minden hónap 20-ig.

Gyermekük betegsége esetén az étkezést továbbra is a következő telefonszámon mondhatják le:  06-30/525-93-29. Mindennap reggel 9 óráig van lehetőség arra, hogy a következő naptól lemondják az étkezést.

A szeptemberi térítési díj befizetésére 2015. szeptember 7-8-án kerül sor.

Tankönyvosztás 2015

Tankönyvosztással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

 Iskolánkban a tankönyvosztásra az első tanítási napon (2015.09.01.) kerül sor 14-18 óráig.

A tankönyvek átadása az osztálytermekben történik, ahol az osztályfőnökök várják a kedves szülőket.

Az átvétel menete:

A 4-8. évfolyamon fizetős tanulók esetében:

– Átvételi jegyzőkönyv aláírása. (A Kello által kiállított átvételi jegyzőkönyv minden példányát alá kell írnia a szülőnek.)

– A Kello által kiállított díjbekérők átvétele.

Az előző évek gyakorlatával ellentétben a Könyvtárellátó Kft. nem küld nyáron díjbekérőt illetve csekket a fizetős diákoknak, hanem a tankönyvekkel együtt fogják azokat megkapni.

A fizetés határideje 2015. szeptember 15.

Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címek az alábbi linken érhetők el: http://webshop.kello.hu

Az 1-8. évfolyamon, ingyenes (1-3. évfolyamon térítésmentes, 4-8. évf. rászorultság alapján) tankönyvellátásra jogosult tanulók esetében:

– Átvételi elismervény aláírása. (A szülő aláírásával igazolja, hogy az iskola könyvtárából kikölcsönözte gyermekének a tankönyveket, illetve átvette a munkafüzeteket.)

– A 4-8. évfolyamon (rászorultság alapján) az ingyenes tankönyvek átvételéhez szükséges jogosultságot igazoló iratok bemutatása.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

 1. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 2. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
 3. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás. (Bérjegyzék vagy lakossági folyószámla-kivonatot vagy postai igazolószelvény.)
 4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Az igazolásoknak minimum: 2015. 10. 01-ig érvényesnek kell lenniük.

A szeptemberi étkezési térítési díj fizetésének időpontja: 2015. szeptember 7-8.

Iskolavezetés