Alapítványok kategória bejegyzései

Iskola alapítványaival kapcsolatos információk

Pályázati adatok

Pályázati konstrukcióKEHOP-5.4.1
Projekt azonosítószámaKEHOP-5.4.1-16-2016-00379
Projekt címeSzemléletformálási programok az Egri Lenkey János Általános Iskolában
Projektgazda neveHalas Iskola Szülői Alapítvány
Projektgazda székhelye3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6.
Támogatás összege4 649 700 Ft
Projekt befejezési határidő:2021.06.15
Támogatás mértéke:100%

Projekt rövid összefoglalása

I. Megvalósításra kerülő önállóan támogatható tevékenységek:

 1. intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása Négy előadásból álló programsorozat, téma: az energiafajták, a megújuló és a nem megújuló (fosszilis) energiafajták felhasználásának bemutatása, a környezetre gyakorolt hatások ismertetése, az energiatakarékosság jelentőségének hangsúlyozása, az energiafogyasztással kapcsolatos szokások, hagyományok megváltoztatása, az energiafajták közötti választásról, az energiatermelésről és fogyasztásról szóló döntések technikai, társadalmi-gazdasági és ökológiai összefüggéseinek feltárása.
 2. gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. Energiahatékonysági csapatverseny meghirdetése

II. A projektben megvalósításra kerülő önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása – stúdióbeszélgetés a TV Egernél kettő alkalommal – rövid beszámolók a projekt keretében tartott előadásokról, egyéb fontos eseményekről; – cikkek megjelentetése kettő alkalommal fél oldal terjedelemben; – szórólap, tájékoztató kiadvány készítése 1000 példányban
 2. a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.
 3. a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése, a kedvezményezett működő honlapján (aloldal létrehozásával) a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelentetése a projekt pénzügyi zárásáig – projektesemények, fotódokumentáció feltöltése, projekttel kapcsolatos információk, elérhetőségek megjelenésének biztosítása
 4. térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára. Tevékenységek: Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos interaktív ismeretszerzés, kreatív; filmvetítés, interaktív beszélgetés, játék az energia témakörében, tudományos játékos foglalkozások megvalósítása

Kirándulás Visontára (3 nap, összesen 6 osztály vett részt a programon)


Hasznos linkek:

Műszaki magazin: Visontai naperőmű

FaceBook: Visontai naperőmű

Magyarország legnagyobb naperőművei


Hasznos linkek

— Hasznos linkek —
E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület
Energiaklub
Levegő Munkacsoport
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Ökoszolgálat
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Környezeti és Energiatudatos Építészeti Studió

Jó gyakorlatok iskolánkban:

 • Minden évben a Makk Marci hét keretén belül
 • papír, használt elem és PET palackgyűjtés
 • kerékpáros közlekedés előnyeinek tudatosítása
 • energiatudatossági teszt kitöltése
 • rajz pályázat hirdetése” A jövő energia forrása” címmel
 • Víztakarékossági praktikák bemutatása a Lenkey-napon.
 • „Az én iskolám 2050-ben” címmel bemutatók készítése a Föld napja alakalmából
 • Föd napja alkalmából városi rendezvényeken való részvétel
 • Hulladékok újra hasznosításával teremdekoráció készítése.
 • Otthonunkban megvalósítható energiatudatos praktikák megismertetése a Lenkey-napon.
 • Az energiapazarlás felderítése az iskolán belül – osztályok közötti verseny.

Energiahatékonysági csapatverseny

Részbeszámoló a projekt megvalósításáról

Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás, a szociális, a személyes és a kognitív kompetenciák hatékony fejlesztése a legfontosabb feladatunk a projekt során. Ezen feladatok megvalósítására nyílt lehetőség az energiahatékonysági csapatversenyen.

Szociális kompetenciák közül a felelősségérzet, a szervezési képesség, a környezettudatosság, az önálló véleményalkotás, a vitakészség, a személyes kompetenciák közül az önálló forráshasználat, a természettudományosság, a gazdaságosság, a  kognitív kompetenciák közül a tudásszerzés, a megfigyelés, a csoportosítás, az elemzés, a rendszerezés, a gondolkodás, a problémamegoldás fejlesztésére került sor. 

A vírushelyzetre való tekintettel a csapatverseny lebonyolítása a tervezetthez képest egyszerűbben, kevesebb személyes találkozást igénylő módon történt meg.

Az energiahatékonysági csapatverseny meghirdetésére 2020.10.20-án került sor, osztályfőnöki órák keretében, 5-8. osztályos tanulók és szüleik részére, a következő címen: A megújuló energia- hasznosítása, avagy „Hogyan készíthetünk otthon napkollektort?” energiahatékonysági csapatverseny. Tanulóink a szülők részére készült, külön felhívást is hazavittek.

A felhívás szövege:

A Halas Iskola Szülői Alapítvány

A megújuló energia- hasznosítása, avagy

„Hogyan készíthetünk otthon napkollektort?”

címen energiahatékonysági csapatversenyt hirdet

 5-8. osztályos tanulói és szüleik részére.

A versenyre 4- 10 fős csapatokat várunk.

Nevezni egy sörösdobozokból vagy más elemekből megépített „napkollektor” makettel lehet, a makettnek nem kötelező működnie.

A maketthez mellékelni kell egy prezentációt, ami tartalmazza, hogy

 • az iskola épületének mely részére telepítenék,
 • milyen termek energia ellátását biztosítanák vele, azaz mire használnák
 • költségtervet, mibe kerül a kollektor megépítése
 • milyen energiaforrást váltunk ki vele, mennyit spórolunk egy évben.

A makettek leadási határideje, helye: 2020.11.13. az iskola titkársága.

MAKETTEK BEMUTATÁSA

– 2020.11.17-18-án tanórai keretben 

– makettek bemutatása, prezentáció segítségével maximum 5 perc időtartamban

DÖNTŐ

A legjobb három makettet készítő csapat jut a döntőbe.

A döntő ideje, helyszíne: 2020.11.19., az iskola ebédlője

A döntő feladatai:

– a négy előadás ismeretanyagához kapcsolódó tesztek, feladatok megoldása

– szituációs játékok

A jutalmazás nem marad el!!!

Eredményhirdetés: 2020.11.19., iskolagyűlés keretében

Eredményes versenyzést kíván a szervezőbizottság! 

A vírushelyzetre való tekintettel, arra kértük tanulóinkat, hogy a makett készítés és a versenyre való felkészülés közben a lehető legkevesebbet legyenek együtt.

Az elkészült pályamunkák közül három került kiválasztásra. Az elkészült makettek bemutatására kémia, fizika és technika órákon került sor. Így nem csak a versenyben maradt csapatok, hanem osztályközösségek is láthatták azokat. A 3 tagú zsűri minden csapat bemutatóját látta.

A döntőre felkészülten érkeztek a résztvevők, az első helyezést elért, 7.b-s csapat tagjai majdnem 100 %-os teljesítményt nyújtottak. A makettek közül is az általuk készített volt a legötletesebb, legjobban kidolgozott.

A verseny részt vevői elmondták, hogy sok, a mindennapokban jól hasznosítható tudást szereztek a projekt során. Sajnos, hogy a felkészülés közben a kelleténél kevesebbet lehettek csak együtt.

A verseny eredményhirdetésére iskolagyűlés keretében került sor, ahol megtörtént a jutalmak átadása.

Az első helyezett csapat tagjai okos órákat, a második helyezettek fülhallgató szetteket, a harmadik helyezettek számológépeket kaptak ajándékba.

Jól sikerült rendezvényt zártunk.


Négy előadásból álló programsorozat

Négy előadásból álló programsorozat
A tanulók energiatudatosságának elmélyítésében, tudásuk és kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet tölt be, ha személyes tapasztalataikra építünk vagy szerteágazó technikai- környezeti-természettudományi és gazdasági ismereteket biztosítunk számukra. 

Az előadás sorozattal az energiafajták, a megújuló és a nem megújuló (fosszilis) energiafajták felhasználásának bemutatása, a környezetre gyakorolt hatások megismertetése, az energiatakarékosság jelentőségének hangsúlyozása, az energiafogyasztással kapcsolatos szokások, a hagyományok megváltoztatása, az energiafajták közötti választásról, az energiatermelésről és fogyasztásról szóló döntések technikai, társadalmi-gazdasági és ökológiai összefüggéseinek feltárása volt a célunk.

 1. Első előadás: Fosszilis energia forrásaink. Energiatermelés- környezeti ártalmak
  • Időpont: 2019.11.12. (kedd) 15:00- 17:00
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola tornaterme
  • Téma:
   • Szén
   • Gáz
   • Kőolaj
   • Közlekedés
   • Környezeti hatások
  • Előadó: Bodó Péter
 2. Második előadás: Szerepünk a szén-dioxid kibocsájtásban
  • Időpont: 2020.11.03. (kedd) ONLINE előadás
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei
  • Téma: 
   • Milyen folyamatokon keresztül szennyezzük környezetünket?
   • Hogyan mérhető a szén-dioxid kibocsájtás?
   • Mi a teendőnk?
   • Virtuális séta a jövő energiatakarékos otthonaiban
  • Előadó: Bodó Péter
 3. Harmadik előadás: Megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása
  • Időpont: 2020.11.10. (kedd) ONLINE előadás
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei
  • Téma: 
   • Napenergia
   • Szélenergia
   • Vízenergia
   • Geotermikus energia
   • Biomassza
  • Előadó: Bodó Péter
 4. Negyedik előadás: Takarékoskodjunk az energiával. A megújuló energia- hasznosítása
  • Időpont: 2020.11.17. (kedd) ONLINE előadás
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei
  • Téma: 
   • Napelem, napkollektor
   • Szélerőművek működése
   • Vízerőművek
   • Geotermikus energia hasznosítása otthonunkban
   • Bioüzemanyagok jelentősége mindennapjainkban
  • Előadó: Bodó Péter

Tavaszköszöntő Jótékonysági Est 2016

Tavaszköszöntő Jótékonysági Est
2016. április 8. 
Támogatók névsora
Támogató neve Osztály
1. Molnár Tamás 6.a
2. Molnár Tamásné 3.c
3. Szécsényi Orsolya 4.a
4. Mészáros Sándor 6.b
6. Kiss Ferenc 6.b
8. Dr. Kusper Gábor 2.b
9. Dr. Kusper Judit 5.b
10. Pál Angéla 3.c
11. Nádudvary Ágnes 3.c
12. Mata Brigitta 3.c
13. Strehó Tibor 3.c
14. Fodor Luca 2.a
16. Bodó Györgyné 3.c
17. Czéliné Strider Enikő 1.a
18. Kalbantner Kolos 1.a
19. Kalbantner Géza 3.a
20. Szögedi Tamara 3.c
21. Bíró Panna 3.c
22. Sipos Péter 3.c
23. Sike Andrea 3.c
24. Kósáné Szabó Ildikó 4.b
25. Kovács Zoltán 2.a
26. Lohman Orsolya 4.b
27. Fejes József 6.a
28. Szepesi Károly 6.a
29. Grósz Ákosné Urbán Éva 6.a
30. Grátzer Tamás 6.a
31. Somoskői Edina 6.a
32. Pataki Áron 6.a
33. Holzer Alfréd 6.b
34. Holzerné Válóczi Éva 6.b
35. Simonné Rohony Mariann 2.b
36. Vargáné Bárdos Judit 5.b
37. Bukta Csilla 4.a
38. Palkovics Péter 5.b
39. Szabó Tünde 2.b
40. Bartus Ádám 3.c
41. Bisztri Andrea 3.c
42. Szabó Bálint 2.b
43. Hegyi Szabolcs 2.b
44. Módos Vivien 1.a
45. Kucsera Dorka 7.b
46. Kucsera Panna 5.a
47. Kavisánszki Lia 1.a
48. Kavisánszki Máté 4.a
49. Fábián Gusztáv 7.b
50. Nagyné Papp Mariann 6.a
51. Nagyné Papp Mariann 1.a
52. Kuzman Krisztián 2.a
53. Szük Anikó 1.b
54. Siposné Tóth Edit 7.b
55. Jaksi Erzsébet 2.b
56. Horneczki Balázs 6.a
57. Horneczki Tamás 4.a
58. Horneczki András 2.a
59. Pataki Barnabás 2.a
60. Abkarovits Ágnes 5.b
61. Barta Elizabet 2.a
62. Barta Zoé Virág 5.a
63. Erdei Szonja 1.a
64. Göczőné Daragó Dalma 6.b
65. Kormos Bence 3.b
66. Pásztor Ferenc 6.a
67. Vass Vivien 3.a
68. Bolyósné Csitke Judit 6.a
69. Bolyósné Csitke Judit 1.a
70. Takács Gábor 1.a
71. Takács Gábor 3.a
72. Gyurkó Jázmin 1.a
73. Basa Annamária 7.a
74. Petrovai Józsefné 3.c
75. Hárs Noémi Panka 1.a
76. Végh Dóra 2.a
77. Rékasiné Varga Beáta 4.b
78. Juhász Brigitta 6.b
79. Köböl Tamás 6.a
80. Ipacs Bálint 5.a
81. Huszár Zsófia 2.a
82. Huszár Szilvia 4.a
83. Maróti Márió 3.b
84. Majoros Kinga 2.a
85. Miskolczi Ágnes 8.b
86. Lipárdiné Kedves Ágnes 7.a, 7.b, 8.a. 8.b
87. Fehér Helga 5. a
88. Rékasiné Varga Beáta 4. b
89. Jászberényi Péter és Eszter 5. a, 2.a
90. Horváthné Lőrincz Ágnes 3.a
91. Fazekas Lili 5.a
92. Tóth László 6.a
93. Szakács Olivér 7. b
95. Palkovics Péter 3.a
96. Szeleczki János 1.b
97. Parádiné Vas Katalin 6.b

Tavaszköszöntő bál 2016

M E G H Í V Ó
az Egri Lenkey János Általános Iskola Halas Szülői Alapítványa és a Szülői Munkaközösség közös szervezésében immár hagyományossá vált
Tavaszköszöntő Jótékonysági Estjére!
2016. április 8-án pénteken 18.30-tól várjuk kedves vendégeinket a Hotel Szent István Mediterrán termében!
A Jótékonysági Estből származó támogatást a szaktantermek eszközfejlesztésére fordítjuk!
A talpalávalót szolgáltatja: Parafa Duó
Támogatói jegy iránti igényüket 2016. április 5-éig
az Iskola Titkárságán kérjük leadni!
Minden érdeklődő Szülőt, Nagyszülőt, Testvért és Pedagógust, valamint bárkit, aki támogatni szeretné a Gyermekeket,
szeretettel várunk!

Meghívó Szülői Bálra

Az Egri Lenkey János Általános Iskola Halas Szülői Alapítványa és a Szülői Munkaközösség közös szervezésében immár hagyományossá vált

JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS ESTJÉRE

2015. november 13-án pénteken 1800 órától várjuk kedves vendégeinket
a Hotel Unicornis Étteremben (Eger, Hibai Károly utca 2.),
ahol svédasztalos vacsorával és „korlátlan” italfogyasztással tölthetünk el egy kellemes estét, miközben a gyermekeket is támogatjuk!

A talpalávalót szolgáltatja:

Tutti-Frutti Duó, azaz Takács Afrodité és Barta Zsolt

Jegyek elővételben kaphatóak:
Tihaméri Krisztina (az iskola pénztárában)
Belépőjegy: 5,000,- Ft/fő
Támogatójegy: 1,000,- Ft/fő
A helyszínen tombola vásárlására lesz lehetőség: 250,- Ft/db áron

Minden érdeklődő Szülőt, Nagyszülőt, Testvért és Pedagógust, valamint aki támogatni szeretné a Gyermekeket, szeretettel várjuk!

Bővebb információ:
Grósz Ákosné Urbán Éva (30) 615-46-48
Bisztri Andrea (70) 774-95-85