Tankönyvosztás 2015

Tankönyvosztással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

 Iskolánkban a tankönyvosztásra az első tanítási napon (2015.09.01.) kerül sor 14-18 óráig.

A tankönyvek átadása az osztálytermekben történik, ahol az osztályfőnökök várják a kedves szülőket.

Az átvétel menete:

A 4-8. évfolyamon fizetős tanulók esetében:

– Átvételi jegyzőkönyv aláírása. (A Kello által kiállított átvételi jegyzőkönyv minden példányát alá kell írnia a szülőnek.)

– A Kello által kiállított díjbekérők átvétele.

Az előző évek gyakorlatával ellentétben a Könyvtárellátó Kft. nem küld nyáron díjbekérőt illetve csekket a fizetős diákoknak, hanem a tankönyvekkel együtt fogják azokat megkapni.

A fizetés határideje 2015. szeptember 15.

Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címek az alábbi linken érhetők el: http://webshop.kello.hu

Az 1-8. évfolyamon, ingyenes (1-3. évfolyamon térítésmentes, 4-8. évf. rászorultság alapján) tankönyvellátásra jogosult tanulók esetében:

– Átvételi elismervény aláírása. (A szülő aláírásával igazolja, hogy az iskola könyvtárából kikölcsönözte gyermekének a tankönyveket, illetve átvette a munkafüzeteket.)

– A 4-8. évfolyamon (rászorultság alapján) az ingyenes tankönyvek átvételéhez szükséges jogosultságot igazoló iratok bemutatása.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  1. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
  2. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
  3. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás. (Bérjegyzék vagy lakossági folyószámla-kivonatot vagy postai igazolószelvény.)
  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Az igazolásoknak minimum: 2015. 10. 01-ig érvényesnek kell lenniük.

A szeptemberi étkezési térítési díj fizetésének időpontja: 2015. szeptember 7-8.

Iskolavezetés