Kedves Szülők! Kedves leendő első osztályosok!
(Szándéknyilatkozat)

Kedves Szülők! Kedves leendő első osztályosok!

Az Egri Lenkey János Általános Iskola jelentős hagyományokkal bíró, gazdag eredményekkel büszkélkedő iskola. A gazdag múlt kötelez bennünket arra, hogy ezekre a hagyományokra építve meg tudjunk felelni a fejlődés által követelt igényeknek.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola 1. a, emelt óraszámú angol nyelvi osztályában az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. Az oktatás modern, jól felszerelt tantermekben, játékosan, vidám légkörben, csoportbontásban folyik, digitális táblák segítségével.

Az 1. b osztályban emelt óraszámú természettudományos képzést indítunk, amely alsó tagozaton a matematikaórák számának növelését jelenti, de nem marad el az angol nyelv tanítása sem. A tanulók 4. osztálytól informatikát tanulnak csoportbontásban. Felső tagozaton a matematika, a természetismeret, a biológia és a kémia tantárgyakat tanulják magasabb óraszámban.

Két új, korszerű eszközökkel felszerelt tornatermünk hatékonyan biztosítja a testnevelés oktatásának tárgyi feltételeit és megteremti a versenysportolás lehetőségét különböző sportágakban. A táncoktatás, a művészeti nevelés kiemelt feladat pedagógiai programunkban, melynek feltételei iskolánkban adottak.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

  • e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu
  • telefon: +36 30 0123-180
  • honlapunkon keresztül: www.lenkeyiskola.hu
  • a beiskolázáshoz kapcsolódó programjainkon
  • óvodai szülői értekezleten a résztvevő tanítónőktől

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Letölthető szándéknyilatkozat:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT első osztályba való jelentkezéshez