ERASMUS+ 2020
Út a siker felé


Projektünk célja, hogy a már korábban megkezdett munkát, az élményiskola megszilárdítását folytassuk. Beiskolázási mutatóink azt jelzik, hogy jó úton járunk, de megpihennünk nem lehet. A körülöttünk lévő világ folyamatosan és gyors ütemben változik, mellyel az oktatási intézményeknek lépést kell tartaniuk. A 21. században már nem utasításokat végrehajtó munkaerőre van szükség, hanem alkalmazkodó, tanulni és problémákat önállóan megoldani képes emberekre. Nem felhalmozni kell az ismereteket, hanem az aktuális feladatok megoldásához szükséges információt kell megtalálni és hatékonyan alkalmazni. Ennek elérésében szeretnénk diákjainkat segíteni.

Célkitűzéseink megvalósításához ebben az évben nyoolc kolléga csatlakozott, vállalt kulcsszerepet. A kurzusok és a résztvevők kiválasztása a már jól bevált gyakorlatunk szerint történt. A fokozatosság elvét követve a vezetőség kiterjesztette a fejlesztendő területek körét a tanulószobára és a fejlesztő pedagógusokra is, valamint tovább kívánja erősíteni az alsó és felső tagozat módszertani repertoárját is. A tanulószobai- és a fejlesztő területen jó lehetőség nyílik a tanulók differenciált segítésére, tanulási attitűdjük pozitív kialakítására és autonóm tanulókká válásuk fejlesztésére, ami a lemorzsolódás veszélyét jelentősen csökkenti. Az alsó tagozaton a gyerekek fejlettségi szintjei között nagy eltérések mutatkozhatnak, amivel a pedagógusoknak nem könnyű megbirkózniuk. A tanfolyamok során olyan módszertani eszközöket és jó gyakorlatokat sajátítanak el a mobilitáson résztvevők, melyeket megosztva a tantestülettel, megkönnyítik és eredményesebbé teszik a mindennapi munkát.

A felső tagozaton már elkezdtük beépíteni a tanítási gyakorlatunkba a tablet-ek alkalmazását, felhasználva a korábbi pályázaton tanultakat. A digitális technológia gyors változásával nehéz lépést tartani, ezért is erősítjük kurzusainkon IKT kompetenciánkat. Iskolánk minden oktatási területét érinti a dilemma a lexikális és a gyakorlatban is jól alkalmazható tudás egyensúlyát illetően. Nem a tanulnivalót kell differenciálni, hanem a tudnivalót. A megoldás egyik alternatívája a projekt alapú tanulás, amely az európai oktatásban már sikeresen bevezetett. A jelenlegi oktatási környezetben nagy nyomás nehezedik mind a diákokra, mind a tanárokra. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink képesek legyenek a kihívásoknak megfelelni és megtalálják helyüket a közösségben. Ehhez szükséges az érzelmi intelligenciájukat, rendszerben való gondolkodásukat és kommunikációs készségeiket fejleszteni. Tanárainknak erősnek kell lenniük mentálisan, segítenünk kell őket a stressz kezelésében. A kiválasztott kurzusok a tanulói- és a tanári oldalról egyaránt támogatják célkitűzéseinket.

A megszerzett és beépített tudással az iskolánkban eredményesebbé válnak a tanórák, a méréseken javulnak eredményeink, az osztályközösségek építőkövei a tolerancia és az egymás segítése lesznek. A negatív viselkedési megnyilvánulások csökkennek. A szülőkkel sikeresebb lesz a kommunikáció, hiszen együtt vagyunk felelősek a gyermekekért. A vezetés partnernek tekinti a szülőket és a jó kapcsolat megtartására törekszik. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a globalizáció már mindennapi életünk része, mely egyrészt nyelvtudást, másrészt nyitottabb gondolkodást kíván az oktatás minden szereplőjétől. Kurzusaink angol nyelvűek, amelyek nagymértékben hozzásegítenek egy jövőbeni partnerségi kapcsolathoz, amelyet évek óta tervezünk. A nyelvi fejlesztésnek köszönhetően több kolléga is bekapcsolódik majd a munkába az alsó és a felső tagozaton egyaránt.


Két hét Firenzében

A Tempus Közalapítvány közreműködésével 2022 augusztusában két hetet töltöttem Firenzében az Erasmus + két kurzusán. Az Erasmus + programban résztvevő országok nemzeti irodái tréning programokat, szakértői tanulmányutakat, tematikus szemináriumokat szerveznek meghatározott témákban pedagógusok számára.

Első héten a tanulóközpontú oktatási innovációs gyakorlat volt a téma, melyben nagy hangsúlyt kap az együttműködés, a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a kommunikáció képességének fejlesztése a tanulók körében.

A kurzuson spanyol, portugál, finn és görög tanárokkal ismerkedtem meg, akik megosztották saját tapasztalataikat az oktató-nevelő munka területén. Érdekes volt számomra hallani más országok iskoláinak működését, tanítási-tanulási módszereit, a tanulók összetételét, értékelési módszereiket.

A hét az információk megosztásával telt, sokat beszélgettünk, tanulást elősegítő játékokkal ismerkedtünk. Úgy érzem hasznomra vált a kurzuson szerzett tudás, tapasztalat.

A második héten az elméleti oktatás mellet a gyakorlaté volt a főszerep. Tréningruhát húztunk, a cipőnket levetettük és mezítláb a lehető legnagyobb kényelemben hallgattuk az oktatást. Ez a hét a jógáról szólt, annak az oktatást segítő és hatékonyabbá tévő szerepéről.

A mai stresszes, vibráló világban nagy szükségünk van ennek oldására, a nyugalomra, kiegyensúlyozottságra. A kurzus során meditációs és jógagyakorlatokat sajátítottunk el a tanulást és tanítást elősegítő nyugodt környezet kialakítása érdekében. Ennek keretében légzőgyakorlatokat végeztünk, koncentráció fejlesztését elősegítő mozgásos feladatokat játszottunk valamint stresszt feloldó játékokban vettünk részt.

Érdekes volt tapasztalni a változást magamon mind tudati mind fizikai szinten az egy hetes jógázást követően. Hiszem, hogy a jóga a jövőben nemcsak hatékonyan segítheti az oktató-nevelő munkát, de akár az oktatás része is lehet.

Oktatónk elismert szakember a jóga területén, hatalmas bölcsesség, tudás, nyugalom áradt belőle, melyet kivételes színészi tehetséggel és pedagógiai képességekkel tett színesebbé. Óriási élmény volt erre a pár napra a tanítványának lenni.

Köszönöm a lehetőséget a Lenkey János Általános Iskolának, hogy élményekben, tapasztalatokban és módszerekben gazdagabb lettem pedagógusként.

Készítette: Bozó Tamásné Nagy Henrietta


Februárban Máltán

Szeretek utazni, élményeket gyűjteni, új tudásra szert tenni, tapasztalatokat szerezni. Hajt a kalandvágy, hogy ismerkedjek: természettel, földrajzi kincsekkel, kultúrákkal, emberekkel, idegen ízekkel, gasztronómiával.

Az ERASMUS+KA 1-es pályázati lehetőségek a tanulás, új tudás, ismeretszerzés mellett mind erre kiváló lehetőséget biztosítanak. Februárban a Tempus Közalapítvány képzési EU-s támogatásának köszönhetően jutottam el Máltára, egy 2 hetes angol nyelvtanfolyamra. Az első meglepetés, a repülőgépből való kiszállást követően, a már-már nyári napsütés volt. A Földközi-tenger télen egy csoda. Érett narancs, citrom a fákon, virágzó egzotikus növények, a tengerben úszó helyiek, a teraszokon koktélozó túristák. Ideális kirándulóidő volt a sziget felfedezésére, amire az ott töltött 2 hét során elegendő időm maradt. Minden napom ugyanis elsősorban a nyelvtanulásról szólt. Reggel 9-től délután 3-ig az Executive Training Institute (ETI) nyelviskolában bővítettem angol tudásomat. Kis csoportban, nemzetközi környezetben, a legváltozatosabb módszerekkel és témákkal szereztem biztonságot a nyelvhasználatomban. A csoportomban német, francia és lengyel kollégákkal ismerkedtem meg, és cseréltem ki a tapasztalataimat. Meglepő volt, hogy mennyien érkeznek, főleg fiatalok, Máltára, nyelvet tanulni. Hemzsegett tőlük a nyelviskola (több is működik itt), a tengerpart és minden település. Máltán a nemzeti nyelv a máltai, de mindenki tökéletesen beszéli az angolt, így tulajdonképpen anyanyelvi környezetben gyakoroltuk a nyelvet. Az óráim után nyakamba vettem a szigetet.

Kiismertem a néha kissé kaotikusnak tűnő buszközlekedést, bejártam minden zeg-zugot és természetesen a három UNESCO világörökségi helyszínt is. Meglepett, hogy mennyi építkezés folyik a szűk kis utcácskákban. Egyszer a szállodám erkélyéről elkezdtem számolni a dolgozó darukat, 28-nál adtam fel. Így lettem figyelmes egy, a közvetlen szomszédomban folyó hatalmas építkezésre, ami igen kíváncsivá tett, tehát elkezdtem keresgélni. Korábbi kurzusaimnak köszönhetően találkoztam már Gaudi és Hundertwasser épületeivel, és itt, Máltán, most megismertem Zaha Hadid nevét. Ő tervezte az ott épülő különlegességet. Sajnos az építész már néhány éve nem él, de világszerte számtalan csodás épület őrzi munkásságát. Javaslom keressetek rá nevére, épületeire. Biztosan Titeket is elvarázsol majd, ahogy engem is tette.
Elhatároztam, hogy visszatérek még Máltára, és mindenképpen megnézem a St. Juliansban elkészült épületét.

Dóra Zsuzsanna

Rovinj, az Isztria gyöngyszeme

„Non scholae, sed vitae discimus! – Nem az iskolának, az életnek tanulunk.”

S ha még ezt az Adriai-tenger partján, Rovinjban tesszük, az élmény tökéletes.

2022 júliusában csodálatos élményben volt részem, kéthetes képzésen vettem részt Horvátországban, Rovinjban.

Rovinj eredetileg egy kis sziget volt. A Főtéren állva arra gondolunk, mintha egy olasz kisvárosban lennénk, hiszen közel 500 éven át Rovinj a Velencei Köztársaság része volt. A Főtér különlegessége az Óratorony. A XVII. században épült, de a későbbiekben többször is átépítették.


Egy másik kihagyhatatlan látnivaló Rovinjban a halászkikötő, amely közvetlenül az óváros előtt található. A színes házakkal tarkított kikötői sétányon sétálva pezsgő hangulatot tapasztalhatunk utcazenészekkel. Innen csónakkal és kirándulóhajókkal felfedezhetjük a Rovinj előtti szigetvilágot. A kikötő mentén hangulatos kávézók és kis bárok találhatók.


Rovinj látnivalói főként a Velencei időkből maradtak meg. Ennek köszönhetően Rovinj óvárosára a kacskaringós sikátorok és a díszes barokk, reneszánsz paloták a jellemzők. Rovinjt a VII. századtól kezdve vastag városfalak és erős kapuk veszik körül. Az eredeti hét városkapuból három maradt meg. Ahogy áthaladunk a kapun, egy mesevilágba érkezünk. A szűk keskeny sikátorok csak úgy kacskaringóznak egymás mellett, felvisznek a legelőkelőbb rovinji látnivalóhoz, a Szent Eufémia templomhoz.


Rovinj óvárosának legmagasabb pontján áll a város védőszentjének, szent Eufémiának szentelt püspöki székesegyház. Feltehetően a 8. században emelték az első, Szent Györgynek szentelt templomot. A hagyomány szerint a 9. században kezdődött Szent Eufémia kultusza a településen, a legenda szerint a nagyvértanú szarkofágja eltűnt Konstantinápolyból és rejtélyes módon Rovinj partjainál jelent meg. A szarkofágot csodás körülmények közt felvontatták a hegytetőre és a Szent György-templomban helyezték el. A történet több szálon fut és más és más befejezésekkel olvashatjuk, egy azonban biztos, hogy Eufémia nagyon meghatározó szerepet játszott Rovinj életében. Idővel külön kultusszá nőtte ki magát, szentté avatták őt és a régi Szent György templomot kibővítették, majd a Szent Eufémiának ajánlották fel.
A harangtorony 63 m magas. Tetején a névadó szent két méter magas, álló alakja — egyik kezében az üdvözülést jelképező pálmaággal, a másikban a kínszenvedéseire emlékeztető kerékkel — mindig a szél irányába fordul. A néphit szerint ha Eufémia a szárazföld felé néz, esni fog, ha viszont az olasz partok felé (nyugatra), akkor szép idő várható.Szakmai képzés

A kéthetes képzés során a 6-10 éves gyerekek tevékenységgel és játékkal támogatott anyanyelvi neveléséhez kaptam segítséget. A második ciklusban pedig a matematikai neveléshez játékos elméleti és gyakorlati képzést. Jó gyakorlatokat ismerhettünk meg a tanulók már meglévő ismereteinek és képességeinek kibontakoztatására és továbbfejlesztése érdekében. Az tanult ismeretek és gyakorlatok alsó tagozaton történő alapfokú képzést erősítették matematikából és magyarból. Módszertani ismereteink bővülésével egy változatos tevékenységrendszeren alapuló tanórát szervezhetünk, ahol a tanuló aktív résztvevője a tanulási folyamatnak.
Nagyon jól éreztem magam. Szakmailag, hallgatóként és turistaként is csodálatos élményekben volt részem.Jaksi Erzsébet

Két hét a reneszánsz bölcsőjében, Firenzében

Az Egri Lenkey János Általános Iskola tanáraként nagyon hasznos és egyben kellemes két hetet töltöttem Firenzében. Ez volt életem második Erasmus + képzése.
A tanfolyam a Europass Teacher Academy-n zajlott, melynek témája a Student-Ccentered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning, 21 st Century Teaching: Competence – Based Education, Soft Skills and Creativity volt.
Az iskola remek helyen, Firenze belvárosában található, a Dómtól öt percre. A szállásom 20 percre helyezkedett el az iskolától. Én egy önálló jól felszerelt apartmant béreltem egy kolléganőmmel.

Az első heti képzésünk a tanulóközpontú osztályteremről szólt. A kurzust Sheila Corwin, az Europass Teacher Academy tanárképzője tartotta, aki Kaliforniában született és doktori címét oktatáspszichológiából szerezte. Disszertációjának címe: „Egy elkötelezett, diákközpontú tanterem előmozdítására irányuló modellprogram kidolgozása olaszországi angol nyelvtanárok számára”. Ugyanakkor tananyagtervező és oktató angol (és egyéb) nyelvtanári tanfolyamokhoz, szakmai fejlesztő tanfolyamokat hoz létre és tervez minden tanár számára.

Sheila személyében egy rendkívül felkészült, elhivatott, precíz, tapasztalt, alapos trénert ismerhettem meg.
A kurzus keretében kielemeztük a „Student Centered Class” jellemzőit, valamint azokat a kulcskompetenciákat, melyeket a tanításban fejleszteni szeretnénk: anyanyelvi és idegen nyelvi komunikáció, kezdeményező- és kísérletezőkészség, problémamegoldás, együttműködés, vita, tanulni tanulás. Ezekhez kapcsolódnak az úgynevezett „soft skill”-ek, mint például a kritikai gondolkodás, kreativitás, problémamegoldás, kockázatkezelés, döntésképesség, érzelmek kezelése.
A külső és belső motivációs stratégiákra is külön kitértünk. Rengeteg gyakorlati ötletet, számos interaktív feladatot kaptunk a mai modern módszertani irányok közül, mint a „Task-based learning, Project-based learning, Inquiry-based learning, Problem-based learning, Flipped class, Mindfullness”. A kurzus zárásaként pedig egy óravázlatot kellett elkészítenünk páros munkában valamelyik kompetencia alapú tanítási módszerből.
Az első heti csoportban tizenketten voltunk, köztük lengyel, bulgár, török, spanyol, magyar kollégák, a következő héten a téma is és a csoport összetétele is változott, de néhányan maradtak.

A második héten az informatikai vizuális eszközök kerültek előtérbe. (ICT and video tools), konkrétan: Trello, Screencast –O-Matic, Quizziz, Goosechase, Improvisa, Milanote). Számomra rendkívül érdekesek voltak az alkalmazások, melyekkel megismerkedtünk. Általuk színesíthetjük a tanóráinkat, s könnyen motiválhatjuk tanítványainkat.

A tanfolyamot Iacopo Falciani vezette, aki Olaszországban, Firenzében született, és ókori történelemből és klasszikus filológiából szerzett diplomát, valamint az új technológiák (IKT) szakértője és népszerűsítője a 21. századi oktatásban. Személyes tanfolyamok szerzője:

  • Digitális média: A jövő osztályterme
  • Megfordított Tanterem
  • IKT az osztályteremben: innovatív eszközök a tanulók tanulásának, együttműködésének és kreativitásának elősegítésére
  • Webes megoldások az osztályteremben

Mind az oktatók személyisége, mind pedig a szakmai tudásuk magával ragadó volt. A két hét gyorsan elrepült, mert a tanórák jó hangulatban teltek. Számtalan új ismeretet szereztem, s rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb. A két hét alatt rengeteg ötletet kaptam tanáraimtól, kollégáimtól, amiket majd hasznosítani tudok a jövőben.

A város lenyűgöző volt számomra. Óriási hatással volt rám kultúrája, életérzése. Megelevenedett előttem a történelem. Életre keltek a régi hősök, művészek, kikről annyit tanulhattunk fiatalként. Egyszerűen nem lehetett vele betelni. A város hangulata magával ragadó volt. Az ott élő emberek kedvesek, vidámak, vendégszeretők. Öröm volt számomra, hogy más kultúrával és más emberekkel is megismerkedhettem. Az iskola kulturális lehetőségeket is kínált, különféle programok közül lehetett választani. A második nap, az oktatás után elvittek minket egy kis városnéző túrára is, ahol érdekességeket hallhattunk angol nyelven a városról.

Minden nap az órák előtt és után igyekeztem fölfedezni a várost. Minden úton találkozhattam valami szépséggel. A két hét alatt igyekeztem mindent megnézni, ami fontos és elengedhetetlen volt számomra. Az első utam a Dómba vezetett, mely Olaszország 3. és a keresztény világ 4. legnagyobb temploma. Kupolájából és a harangtoronyból rendkívüli kilátásban volt részem.

Sikerült eljutnom a világhírű Uffizi képtárba, ahol többek között Michelangelo, Leonardo, Boticelli, Rembrandt, Dürer műveit láthattam, valamint a Galleria dell’Academia falai között „találkoztam” Michelangelo Dávid szobrával. A Santa Croce templomban, ami egyben Firenze nagyjainak nyughelye, csodálatos érzés töltötte meg lelkem. Itt van eltemetve, vagy síremléke van itt Michelangelonak, Macchiavellinek Rossininek, Galileo Galileinek, Danténak. Csodás kilátásban gyönyörködhettünk a Michelangelo térről, valamit a Boboli-kertből. Ellátogattam a Palazzo Vehhioba és a Palazzo Pittibe is. Felsorolni is nehéz, mennyi csodát rejt maga a város.

Szombaton egész napos kiránduláson vettünk részt angol nyelvű idegenvezetéssel. A kirándulás során ellátogattunk Pisába, San Gimignanoba, Sienába és útközben egy családi vállalkozás saját birtokán helyi borokat és finomságokat kóstoltunk, miközben részletesen bemutatták a táj gasztronómiáját.

Vasárnapunk szabad volt, de ekkor sem tétlenkedtünk. Az egyik kurzustársammal ellátogattunk Cinque Terrére. Fantasztikus napot töltöttünk a Ligur-tenger partján a jellegzetes színes házak között, ami már messziről is varázslatos látványt nyújtott számunkra. Ez az augusztusi két hét felejthetetlen élményeket adott nekem, mind szakmailag, mind kulturálisan. Tartalmasan, mozgalmasan, élményekben bővelkedően telt el. Sok új barátot szereztem, számos ismeretséget kötöttem. A mobilitás során rengeteg hasznos tudásra tettem szert, melyet a tanóráimba beépíthetek a munkám során. Nagyon ajánlom ezt a tanfolyamot azoknak, akik szeretnének megismerkedni új módszerekkel, valamint azoknak, akik szeretnék módszertanukat érdekes feladatokkal gyarapítani, tanári kreativitásukat fejleszteni. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a kurzuson.

Mohácsi Judit

Játékos tanulás Máltán

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ pályázatának köszönhetően 2 hetet tölthettem Máltán. A kurzusom címe The Playground Classroom volt, egy kifejezetten nyelvtanároknak szóló program. A csoportunk 7 főből állt, cseh, lengyel és magyar kollégákból. Az oktatónk, Tess nagyon lelkes volt és változatos tananyaggal készült. Tanultunk az alapkészségek sokoldalú fejlesztéséről, a digitális platformok használatáról, a Cusenaire rudak felhasználási lehetőségeiről, kibővítettük ismereteinket a kooperatív technikákról, beszéltünk a tanulási nehézséggel küzdő tanulókról. Természetesen a központban a játék állt. Tess minden reggel kulturális ajánlóval kezdett, ahol olyan látványosságokat is megmutatott, amelyek az útikönyvekben nem szerepelnek. A két hét alatt rengeteget tanultam, feltöltődtem és újult erővel kezdem atanévet.

Vargáné Bárdos Judit

Egy hét a csodálatos Rovinjban

Az ERASMUS+ pályázatnak köszönhetően 2022.július 10-16-ig a horvátországi Rovinjban, a „Vonások és fogások – Az írás és a fogalmazás tanításának jelentősége az anyanyelv tanításában” című kurzuson vehettem részt. Nagyon vártam a lehetőséget, hiszen első alkalommal szerezhettem tapasztalatot ilyen programon.

Nagy várakozással és izgalommal indultam útnak. Minden igényt kielégítő szállást sikerült foglalni, amelytől egy kellemes sétányira volt csupán a képzésnek helyet adó iskola.

Tanfolyamom egy ismerkedős vacsorával indult. Másnap programunk, immár kisebb csoportokban, rövid bemutatkozással folytatódott, ahol „fogásokat” a gyakorlatban jól használható feladatokat ismerhettünk meg és próbálhattunk ki. Trénereink voltak: Oravecz Márta és Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes, akik önzetlenül adták át nekünk jó gyakorlataikat, „játékaikat”, tanítási praktikáikat. Dolgoztunk egyénileg, párokban és csoportokban is, megtapasztalhattuk, hogy mennyire fontos a cselekvésből szerzett tapasztalatszerzés, a „tegyél részesévé és megjegyzem” gondolat. Megtanultuk, hogy mi a helyes ceruzafogás elsajátíttatásának legegyszerűbb módja,- ez számomra heuréka! – élmény volt – milyen feladatokkal fejleszthető a kezek ügyessége, a finommotorika. Hangsúlyozták, mennyire fontos az előkészítő időszak az írás tanításában, hogy a fogalmazás tanítás kezdeti időszakában mennyire hasznosak a nyelvi játékok. Az egy hét alatt sok gyakorlattal gazdagodtunk, amely kipróbálása, megvalósítása számomra is izgalmas feladat lesz.

Kiváló program volt a magyar nyelvű kurzus, amelynek minden „rezdülését, hangsúlyát” értettem. Persze ott motoszkál a fejemben, hogy milyen jó lett volna az angol nyelvi tudásomat is bővíteni, mélyíteni egy kiegészítő szakaszban.

A szabadidőben felfedezhettem Rovinj és Pula építészeti csodáit, természeti szépségeit.

Bízom benne, hogy a jövőbe még lehetek részese hasonló programnak, amely lehetőséget ad a szemléletformálásra, a szakmai felfrissülésre és nem utolsó sorban megőriz a burn out-tól is!
A Vonások és fogások című képzést szeretettel ajánlom minden kollégának, aki új eljárásokat, gyakorlati megoldásokat szeretne megismerni, hogy velük gazdagíthassa a magyaróráinak tartalmát.

Köszönöm az Egri Lenkey János Általános Iskola vezetésének, koordinátoraimnak Miskolczi Ágnesnek és Vargáné Bárdos Juditnak a lehetőség biztosítását, valamit a JUTAKI Bt. -Hungary Expert a Tanárokért és a Diákokért képviselőinek, Véghné Juhász Krisztinának a sikeres megvalósítást.

Várom a további lehetőségeket, hisz tanulni soha sem késő!

Szalkai Mária

Sokszínűség az osztályteremben

(Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students)

A kurzus a tanórai differenciálásra, a különbözőségekkel való tanulásra, a sokszínű iskolára fókuszált. Az 5 napos programban helyet kapott előadás, egyéni munka és csoportos foglalkozás is illetve több oktató videót is megnéztünk, amely igazán színesített. A személyes bemutatkozás után megfogalmaztuk mi a sokszínűség fogalma, mit jelent a mindennapi életben és ez hogyan alakul, alkalmazkodik az oktatási intézményben, egy tanteremben. Mit látunk a másikban elsőre és mi az a tulajdonsága, ami rejtve marad előttünk pld.: a vallási hovatartozása. Miért fontos a pedagógusnak ismerni a gyermek sokszínűségét, hogyan tudja egy osztályban a sokféle gyermeket egyéniségéhez mérten kezelni. A befogadó pedagógia lényegét is átláttuk, hogy ne csupán integráljunk, hanem a nehézségekkel együtt fogadjuk be a gyermeket az osztályközösségbe és oktassuk ehhez mérten. Különbséget tettünk az egyenlőség, a méltányosság és az igazságosság között, hogy a korlátokat/akadályokat nem átugrani kell, hanem megszüntetni. Ezt követően már az UDL (Universal Design for Learning) program konkrét elemivel ismerkedtünk meg. Videót néztünk, hogy hogyan működik a gyakorlatban. Nagyon hasznos volt látni, hogy hogyan épül be a tudás, milyen szintjei vannak a Bloom’s Taxonomy által. Ezt követően tértünk rá a konkrét óratervezésre, ahol a differenciálás volt a lényeg. Adott órán, hogyan adható ki a feladat különböző képességű tanulóknak a miért, mit, hogyan kérdésekre válaszolva. Számítógépes applikációkkal is megismerkedtünk, többek között a Thinglink, Edpuzzle, StoryJumper programokkal.


Rázsi-Oláh Tünde

Számítógépes applikációk a tanteremben

(ICT in the Classroom)

Az Athénban eltöltött egy hét igazán gyakorlatias tudást biztosított számomra, hasznos és valóban alkalmazható informatikai elemekkel.

Megismerhettem olyan infokommunikációs eszközökre telepíthető applikációkat, programok amelyek segítségével a tanórákat színesíteni lehet. Beépítve a minden napi oktatási folyamatba a 21. századi diákok a mobil telefonjukkal az online teret használva kapcsolódhatnak be. Mielőtt a konkrét számítógépes alkalmazásokat megismerhettük, meghallgattunk egy előadást az LMS-ről (Learning Managment System) amely tanulást támogató rendszer illetve három ilyen programot is kipróbáltunk a TRELLO-t, PADLET-et és a THINGLINK-et. Ez utóbbi nekem az egyik személyes kedvencem lett, hiszen ezt tudnám leginkább használni az oktatási folyamatban. Ezeket az előadásokat követte több ténylegesebben egy adott feladatra összpontosító alkalmazás. Ilyen volt az EDPUZZLE program, amelynek a segítségével akár youtube videót is tudunk vágni, a STORYJUMPER, ahol online könyvet lehet létrehozni egy-egy történet köré. A BUBBLUS és a GITMIND programok segítségével a fürtábrák színes világát ismerhettük meg. Kvízjáték programokat is kipróbáltunk a KAHOOT-ot, QUIZIZZ-t és a QUIZLET-et. A kurzus végére maradt az egyik legizgalmasabb applikáció a PLOTAGON, amellyel videót lehet készíteni az általunk létrehozott személyek, helyszínek, párbeszédek segítségével. Akár egy a fiatalok körében is népszerű videós játékban, csak egy-egy tantárgy mellé rendelve


Rázsi-Oláh Tünde

Szent István Rádió vendégei voltunk

Októberben a Szent István Rádió vendégei voltunk. Vargáné Bárdos Judit, a projekt koordinátora beszámolt a jelenleg folyó Erasmus+ pályázatunkról.

Erasmus+ napok a Lenkey-vel

2022. október 14-én mi is bekapcsolódtunk az Erasmus+ Days nemzetközi programsorozatba és az EKKE Gyakorlóiskolával valamint az Egri Balassival közösen invitáltuk a kollégákat egy kis módszertani bemutatóra. A rendezvénynek az Egri Balassi Bálint Iskola adott otthont. A délután jó hangulatban telt. A vendégeinket megismertettünk az Erasmus+ programmal és bemutattunk néhány jó gyakorlatot, amelyeket a mobilitásokon részt vevő pedagógusok tanultak. Reméljük, a következő pályázati időszakban újabb kollégák csatlakoznak az Erasmus+ résztvevők népes táborához.