Holzer Alfréd összes bejegyzése

Matematika-Fizika-Informatika tanár

Tanév rendje 2021/2022

Tanévnyitó ünnepség 2021. augusztus 31-én 1700 órakor – (megjelenés ünneplő ruhában)

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2021. szeptember 1. (szerda) 800 óra
(A tankönyvek ezen a napon kerülnek kiosztásra.)

Szülői értekezletek:

 • 1. osztály: 2021. augusztus 30. (hétfő) 1700 óra
 • Alsó tagozat : 2021. szeptember 6. (hétfő) 1700 óra
 • Felső tagozat: 2021. szeptember 7. (kedd ) 1700 óra

Fogadó órák

 • Október
 • December
 • Március
 • Május

Szünetek

 • Őszi szünet
 • Téli szünet
 • Tavaszi szünet

HÍRLEVÉL – Új Oktatási Rend

Tisztelt Szülők!

Megjelent a Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről:

A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai

 • 2 § (1) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
  • 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek.
  • Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
  • 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
  • A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.
 • A kormányrendelettel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
  • Az alsó tagozat munkarendje kontakt, jelenléti oktatás az érvényben lévő órarend szerint.
  • A kontakt oktatással kapcsolatban fennálló intézményi járványügyi eljárásrend továbbra is érvényben marad. (lázmérés, kézfertőtlenítés, kötelező maszkhasználat, intézménybe való belépés szabályai)
  • A napközi a szokásos munkarend szerint működik.
  • A felső tagozatban a fejlesztő órákat online kell megtartani!
 • A gyermeküket iskolába nem engedő szülők esetében az alábbiak szerint járunk el:
  • Az iskolából való távolmaradást a szülő a koronavírus járványra hivatkozva az intézmény vezetőjénél kérelmezze. A kérelemnek helyt adva, az hiányzást igazoltnak tekintjük.
  • Fontos! A hiányzás, az évi 250 óra hiányzásba beleszámít!
  • A távolmaradók számára külön (délutáni) digitális oktatásra nincs lehetőség. Amennyiben a pedagógus vállalja, és a technikai feltételek megfelelőek, a tanuló az órarend szerint megtartott órába online bekapcsolódhat.
  • A tananyag pótlásáról a szülők gondoskodjanak.

Kedves Szülők! Köszönöm eddigi megértő, konstruktív hozzáállásukat, és kérem, továbbra is támogassák gyermekük kontakt vagy digitális oktatásban való részvételét!

Eger, 2021. április 16.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
Intézményvezető