Iskola nyitvatartása

Hétfő - Péntek: 7-18

FELHÍVÁS

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 800 – 1900 óra között
2019. április 12. (péntek) 800 – 1900 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  1. óvodai szakvélemény,
  2. járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  3. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon írathatják be gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
  A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.
 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

Az elektronikus ügyintézési felületen (továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Körzethatárok az
EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6.
2018. április

Ágas u. Gerl Mátyás u. Rottenstein Károly u.
Almagyar köz Gólya u. Rózsa Károly u.
Almagyar u. Grónay Sándor u. Rózsásdűlő u.
András bíró u. Hajdúhegy u. Servita u. (páratlan oldal 1. számtól a Szervita templomig, páros oldal 2. számtól a Karéj utcáig)
Arany János u. Harangöntő u. Árva köz
Hatvani kapu tér Bajcsy-Zsilinszky Endre u. Hét vezér u.
Bálint pap u. Hevesi Sándor u. Sóház u.
Barkóczy u. Honfoglalás u. Szabó Sebestyén u.
Bartakovics u. Íj u. Szaicz Leó u.
Bartalos Gyula u. Bem tábornok u. Janicsár u.
Szarvas Gábor u. Bartók Béla tér Jókai Mór u.
Széchenyi István u Bástya u. Joó János u.
Szent János u. Bem tábornok u. Kacsapart u.
Szolárcsik Sándor u. Bercsényi Miklós u Karéj u.
Szúnyog köz Bethlen Gábor u. Katona István tér
Szvorényi út Blaskovics Gyula u. Király u.
Bródy Sándor u. Kisfaludy Sándor út Talizmán u.
Buzogány u. Klapka György u. Tárkányi Béla u.
Cecey Éva u Knézich Károly u. Telekessy István u.
Ceglédi dűlő Kossuth Lajos u. Tetemvár u.
Céhmesterek udvara Leányka u. Tévesztő köz
Csiky Sándor u. Litteráti Tamás u. Tinódi Sebestyén tér
Csokonai Mihály u. Lovász u. Tordai Ányos u.
Dayka Gábor u. Maczky Valér u. Torony u.
Deák Ferenc út u. Markhot Ferenc u. Törvényház u.
Dézsmaház u. Mecset u. Trinitárius u.
Dobó István tér Mekcsey Isván u. Tulipánkert u.
Dobó István u. Mikszáth Kálmán u. Tündérpart
Domokos Jakab u. Mindszenty Gedeon u Váci Mihály u.
Dr. Hibay Károly u. Móricz Zsigmond u. Vár köz
Dr. Nagy János u. Neumayer János u. Városfal u.
Dr. Sándor Imre u. Orgonás tér Vécsey Sándor u.
Egészségház u. Ostrom u. Vécsey völgy külkerület
Egri csillagok u. Pacsirta u. Vécsey völgy u
Érsek u. Pallós u. Vörösmarty Mihály u. l-től 53-ig (páros-páratlan oldal)
Eszterházy tér Papkert u. Fazola Henrik u.
Pártos u. Zalár József u. Fejedelem u.
Petőfi Sándor tér Zoltai István u. Félhold u.
Petőfi Sándor u. Zöldfa u. Fellner Jakab u.
Pori sétány Egerszólát község
közigazgatási területe
Foglár György u.
Pyrker tér Fürdő u. Radnóti Miklós u.
Garay János u. Reményi Ede tér  
Gárdonyi Géza u. Remenyik Zsigmond u  

Holzer Alfréd

Matematika-Fizika-Informatika tanár