Iskola nyitvatartása

Hétfő - Péntek: 7-18

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 1.  Az információáramlás biztosítása érdekében március 16-tól az iskola honlapján (www. lenkeyiskola.hu) Hírleveleket teszünk közzé, szükség esetén naponta frissítve. (Kérem naponta többször nézzék!)
 2.  Az új munkarend értelmében 2020. március 16. naptól a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében ettől a naptól kezdve a szülők igényei alapján – indokolt esetben az Nkt. hatálya alá tartozó iskolák esetében – a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.
 3.  Étkezés:
  1. Felügyeletet kérő tanulók étkeztetése kis csoportokban az iskola épületében megoldható.
  2. Ingyenesen étkező, rászoruló tanulók, akik továbbra is igénybe fogják venni ezt a szolgáltatást, az ő esetükben már csak az étel átadásra van lehetőség az adott intézményben, vagy az önkormányzat által megjelölt helyen.
  3. Felügyeletet nem kérő, nem rászorultsági alapon étkező tanulók esetében az előző ponttal megegyező módon történik az étkezés biztosítása. A térítési díjak beszedésének átmeneti rendjét – a települési önkormányzattal egyeztetve – az adott intézmény a helyi lehetőségek alapján határozza meg.
  4. Kérem, hogy az étkezési igényt az osztályfőnöknek felezzék, március 16-án 8,30 óráig!
 4.  A koronavírus terjedésének megakadályozásáért akkor tudunk a legtöbbet tenni, ha minimálisra (csak a szükségszerű) csökkentjük a direkt kontaktust.

További információvak állok rendelkezésükre!

Eger, 2020. március 15.

Tisztelettel:
Bíró Csaba
intézményvezető

Holzer Alfréd

Matematika-Fizika-Informatika tanár