Iskola nyitvatartása

Hétfő - Péntek: 7-18

FELHÍVÁS

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

Később lesz meghatározva!

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében:
    • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll rendelkezésére. Felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Beiskolázási körzetek 2024/2025-es tanév

Holzer Alfréd

Matematika-Fizika-Informatika tanár