Energetika-Környezetvédelem kategória bejegyzései

Pályázati adatok

Pályázati konstrukcióKEHOP-5.4.1
Projekt azonosítószámaKEHOP-5.4.1-16-2016-00379
Projekt címeSzemléletformálási programok az Egri Lenkey János Általános Iskolában
Projektgazda neveHalas Iskola Szülői Alapítvány
Projektgazda székhelye3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6.
Támogatás összege4 649 700 Ft
Projekt befejezési határidő:2021.06.15
Támogatás mértéke:100%

Projekt rövid összefoglalása

I. Megvalósításra kerülő önállóan támogatható tevékenységek:

 1. intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása Négy előadásból álló programsorozat, téma: az energiafajták, a megújuló és a nem megújuló (fosszilis) energiafajták felhasználásának bemutatása, a környezetre gyakorolt hatások ismertetése, az energiatakarékosság jelentőségének hangsúlyozása, az energiafogyasztással kapcsolatos szokások, hagyományok megváltoztatása, az energiafajták közötti választásról, az energiatermelésről és fogyasztásról szóló döntések technikai, társadalmi-gazdasági és ökológiai összefüggéseinek feltárása.
 2. gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. Energiahatékonysági csapatverseny meghirdetése

II. A projektben megvalósításra kerülő önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása – stúdióbeszélgetés a TV Egernél kettő alkalommal – rövid beszámolók a projekt keretében tartott előadásokról, egyéb fontos eseményekről; – cikkek megjelentetése kettő alkalommal fél oldal terjedelemben; – szórólap, tájékoztató kiadvány készítése 1000 példányban
 2. a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.
 3. a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése, a kedvezményezett működő honlapján (aloldal létrehozásával) a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelentetése a projekt pénzügyi zárásáig – projektesemények, fotódokumentáció feltöltése, projekttel kapcsolatos információk, elérhetőségek megjelenésének biztosítása
 4. térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára. Tevékenységek: Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos interaktív ismeretszerzés, kreatív; filmvetítés, interaktív beszélgetés, játék az energia témakörében, tudományos játékos foglalkozások megvalósítása

Kirándulás Visontára (3 nap, összesen 6 osztály vett részt a programon)


Hasznos linkek:

Műszaki magazin: Visontai naperőmű

FaceBook: Visontai naperőmű

Magyarország legnagyobb naperőművei


Hasznos linkek

— Hasznos linkek —
E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület
Energiaklub
Levegő Munkacsoport
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Ökoszolgálat
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Környezeti és Energiatudatos Építészeti Studió

Jó gyakorlatok iskolánkban:

 • Minden évben a Makk Marci hét keretén belül
 • papír, használt elem és PET palackgyűjtés
 • kerékpáros közlekedés előnyeinek tudatosítása
 • energiatudatossági teszt kitöltése
 • rajz pályázat hirdetése” A jövő energia forrása” címmel
 • Víztakarékossági praktikák bemutatása a Lenkey-napon.
 • „Az én iskolám 2050-ben” címmel bemutatók készítése a Föld napja alakalmából
 • Föd napja alkalmából városi rendezvényeken való részvétel
 • Hulladékok újra hasznosításával teremdekoráció készítése.
 • Otthonunkban megvalósítható energiatudatos praktikák megismertetése a Lenkey-napon.
 • Az energiapazarlás felderítése az iskolán belül – osztályok közötti verseny.

Energiatudatos tematikus hét

Kreatív játékos foglalkozások, tematikus hét zárása – rajzverseny

A projekt írásakor célként tűztük ki, hogy iskolánk minden tanulója információhoz jusson az energiatudatosság, energiahatékonyság területén. A téma az alsó tagozatos tanulóinknak még nehezen érthető, de megfelelő megközelítéssel figyelmük felkelthető, a tudás átadható. Minél kisebb korban kezdjük el a saját korosztályuknak megfelelő szinten való ismeretátadást, annál korábban kezdenek kialakulni náluk és környezetükben a tudatos fogyasztói és társadalmi beállítódások. A tanulók környezeti nevelése segít összegyűjteni a tudományt, a készséget, a motivációt, az értékeket és a kötelezettséget, amire szükségük van, hogy sikerüljön a földi erőforrásokat fenntartani, és a természet minőségét megőrizni, hiszen ők lesznek a jövő vezetői és a források használói. A tanulók pedig közvetlenül tudnak hatni a szüleikre, és a környezetük más tagjaira.

A kreatív játékos foglakozásokat, illetve a rajzversenyt maradéktalanul megrendeztük alsó tagozatosaink örömére.

A tematikus héten megvalósult események:

 • Tematikus hét időpontja: 2020. 11. 16-20.
 • Helyszíne: Egri Lenkey János Általános Iskola tantermei
 • Résztvevők: 1-4 évfolyam – 9 tanulócsoport – pedagógusok – felső tagozatos önkéntes diák segítők, „Szevasz Lenkey” szerkesztő csapata
 • Tevékenységek: Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos interaktív ismeretszerzés 

A programokon forgószípadszerűen vettek részt a csoportok.

Diákjaink minden foglalkozáson nagy örömmel vettek részt. Különösen sikeresnek mondható az a programelem, ahol a pályázat keretein belül kapott játékokat, eszközöket rakhatták össze, majd próbálhatták ki (szélerőmű, vízturbina, napelemes járművek).

Számos kisfilm megtekintése és beszélgetés után, a tematikus hét zárásaként került megrendezésre az „ENERGIATUDATOSSÁG” elnevezésű rajzverseny, melyre az 1-4. évfolyamos tanulóktól 17 pályamunka érkezett.

– Időpont: 2020.11.20. (péntek) 

– Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei

– Téma: az energiatudatos fenntartható életvitel, az energiatakarékosság, a megújuló energiák 

Résztvevők: alsó tagozatos tanulók (1-4. osztály)

Az elkészült pályaműveket 3 fős zsűri értékelte.

A rajzverseny eredményhirdetésére és a legjobb rajzok bemutatására, kiállítására iskolagyűlés keretében került sor, ahol megtörtént a jutalmak átadása is.

Összegzés: Tanulóink a tematikus héten, élményközpontú foglalkozások keretében, kreatív játékok segítségével jutottak olyan ismeretekhez, mellyel hozzájárultunk az energiatudatos magatartás kialakításához. Különösen fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban tudatosan takarékoskodjanak az energiával. Felnőtté válva egyre több megújuló energiát használjanak a minden napi életben. Energiahatékonysági csapatverseny

Részbeszámoló a projekt megvalósításáról

Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás, a szociális, a személyes és a kognitív kompetenciák hatékony fejlesztése a legfontosabb feladatunk a projekt során. Ezen feladatok megvalósítására nyílt lehetőség az energiahatékonysági csapatversenyen.

Szociális kompetenciák közül a felelősségérzet, a szervezési képesség, a környezettudatosság, az önálló véleményalkotás, a vitakészség, a személyes kompetenciák közül az önálló forráshasználat, a természettudományosság, a gazdaságosság, a  kognitív kompetenciák közül a tudásszerzés, a megfigyelés, a csoportosítás, az elemzés, a rendszerezés, a gondolkodás, a problémamegoldás fejlesztésére került sor. 

A vírushelyzetre való tekintettel a csapatverseny lebonyolítása a tervezetthez képest egyszerűbben, kevesebb személyes találkozást igénylő módon történt meg.

Az energiahatékonysági csapatverseny meghirdetésére 2020.10.20-án került sor, osztályfőnöki órák keretében, 5-8. osztályos tanulók és szüleik részére, a következő címen: A megújuló energia- hasznosítása, avagy „Hogyan készíthetünk otthon napkollektort?” energiahatékonysági csapatverseny. Tanulóink a szülők részére készült, külön felhívást is hazavittek.

A felhívás szövege:

A Halas Iskola Szülői Alapítvány

A megújuló energia- hasznosítása, avagy

„Hogyan készíthetünk otthon napkollektort?”

címen energiahatékonysági csapatversenyt hirdet

 5-8. osztályos tanulói és szüleik részére.

A versenyre 4- 10 fős csapatokat várunk.

Nevezni egy sörösdobozokból vagy más elemekből megépített „napkollektor” makettel lehet, a makettnek nem kötelező működnie.

A maketthez mellékelni kell egy prezentációt, ami tartalmazza, hogy

 • az iskola épületének mely részére telepítenék,
 • milyen termek energia ellátását biztosítanák vele, azaz mire használnák
 • költségtervet, mibe kerül a kollektor megépítése
 • milyen energiaforrást váltunk ki vele, mennyit spórolunk egy évben.

A makettek leadási határideje, helye: 2020.11.13. az iskola titkársága.

MAKETTEK BEMUTATÁSA

– 2020.11.17-18-án tanórai keretben 

– makettek bemutatása, prezentáció segítségével maximum 5 perc időtartamban

DÖNTŐ

A legjobb három makettet készítő csapat jut a döntőbe.

A döntő ideje, helyszíne: 2020.11.19., az iskola ebédlője

A döntő feladatai:

– a négy előadás ismeretanyagához kapcsolódó tesztek, feladatok megoldása

– szituációs játékok

A jutalmazás nem marad el!!!

Eredményhirdetés: 2020.11.19., iskolagyűlés keretében

Eredményes versenyzést kíván a szervezőbizottság! 

A vírushelyzetre való tekintettel, arra kértük tanulóinkat, hogy a makett készítés és a versenyre való felkészülés közben a lehető legkevesebbet legyenek együtt.

Az elkészült pályamunkák közül három került kiválasztásra. Az elkészült makettek bemutatására kémia, fizika és technika órákon került sor. Így nem csak a versenyben maradt csapatok, hanem osztályközösségek is láthatták azokat. A 3 tagú zsűri minden csapat bemutatóját látta.

A döntőre felkészülten érkeztek a résztvevők, az első helyezést elért, 7.b-s csapat tagjai majdnem 100 %-os teljesítményt nyújtottak. A makettek közül is az általuk készített volt a legötletesebb, legjobban kidolgozott.

A verseny részt vevői elmondták, hogy sok, a mindennapokban jól hasznosítható tudást szereztek a projekt során. Sajnos, hogy a felkészülés közben a kelleténél kevesebbet lehettek csak együtt.

A verseny eredményhirdetésére iskolagyűlés keretében került sor, ahol megtörtént a jutalmak átadása.

Az első helyezett csapat tagjai okos órákat, a második helyezettek fülhallgató szetteket, a harmadik helyezettek számológépeket kaptak ajándékba.

Jól sikerült rendezvényt zártunk.


Négy előadásból álló programsorozat

Négy előadásból álló programsorozat
A tanulók energiatudatosságának elmélyítésében, tudásuk és kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet tölt be, ha személyes tapasztalataikra építünk vagy szerteágazó technikai- környezeti-természettudományi és gazdasági ismereteket biztosítunk számukra. 

Az előadás sorozattal az energiafajták, a megújuló és a nem megújuló (fosszilis) energiafajták felhasználásának bemutatása, a környezetre gyakorolt hatások megismertetése, az energiatakarékosság jelentőségének hangsúlyozása, az energiafogyasztással kapcsolatos szokások, a hagyományok megváltoztatása, az energiafajták közötti választásról, az energiatermelésről és fogyasztásról szóló döntések technikai, társadalmi-gazdasági és ökológiai összefüggéseinek feltárása volt a célunk.

 1. Első előadás: Fosszilis energia forrásaink. Energiatermelés- környezeti ártalmak
  • Időpont: 2019.11.12. (kedd) 15:00- 17:00
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola tornaterme
  • Téma:
   • Szén
   • Gáz
   • Kőolaj
   • Közlekedés
   • Környezeti hatások
  • Előadó: Bodó Péter
 2. Második előadás: Szerepünk a szén-dioxid kibocsájtásban
  • Időpont: 2020.11.03. (kedd) ONLINE előadás
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei
  • Téma: 
   • Milyen folyamatokon keresztül szennyezzük környezetünket?
   • Hogyan mérhető a szén-dioxid kibocsájtás?
   • Mi a teendőnk?
   • Virtuális séta a jövő energiatakarékos otthonaiban
  • Előadó: Bodó Péter
 3. Harmadik előadás: Megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása
  • Időpont: 2020.11.10. (kedd) ONLINE előadás
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei
  • Téma: 
   • Napenergia
   • Szélenergia
   • Vízenergia
   • Geotermikus energia
   • Biomassza
  • Előadó: Bodó Péter
 4. Negyedik előadás: Takarékoskodjunk az energiával. A megújuló energia- hasznosítása
  • Időpont: 2020.11.17. (kedd) ONLINE előadás
  • Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei
  • Téma: 
   • Napelem, napkollektor
   • Szélerőművek működése
   • Vízerőművek
   • Geotermikus energia hasznosítása otthonunkban
   • Bioüzemanyagok jelentősége mindennapjainkban
  • Előadó: Bodó Péter

Energiahatékonysági csapatversenyt kihírdetése

A Halas Iskola Szülői Alapítvány
A megújuló energia- hasznosítása, avagy
„Hogyan készíthetünk otthon napkollektort?”
címen energiahatékonysági csapatversenyt hirdet
5-8. osztályos tanulói és szüleik részére.

A versenyre 4- 10 fős csapatokat várunk. Nevezni egy sörösdobozokból vagy más elemekből megépített „napkollektor” makettel lehet, a makettnek nem kötelező működnie.

A maketthez mellékelni kell egy prezentációt, ami tartalmazza, hogy

 • az iskola épületének mely részére telepítenék,
 • milyen termek energia ellátását biztosítanák vele, azaz mire használnák
 • költségtervet, mibe kerül a kollektor megépítése
 • milyen energiaforrást váltunk ki vele, mennyit spórolunk egy évben.

A makettek leadási határideje, helye: 2020.11.13. az iskola titkársága.

MAKETTEK BEMUTATÁSA
– 2020.11.17-18-án tanórai keretben
– makettek bemutatása, prezentáció segítségével maximum 5 perc időtartamban

DÖNTŐ
A legjobb három makettet készítő csapat jut a döntőbe.
A döntő ideje, helyszíne: 2020.11.19., az iskola ebédlője
A döntő feladatai:
– a négy előadás ismeretanyagához kapcsolódó tesztek, feladatok megoldása
– szituációs játékok

A jutalmazás nem marad el!!!
Eredményhirdetés: 2020.11.19., iskolagyűlés keretében
Eredményes versenyzést kíván a szervezőbizottság!