Iskola nyitvatartása

Hétfő - Péntek: 7-18

Kreatív játékos foglalkozások, tematikus hét zárása – rajzverseny

A projekt írásakor célként tűztük ki, hogy iskolánk minden tanulója információhoz jusson az energiatudatosság, energiahatékonyság területén. A téma az alsó tagozatos tanulóinknak még nehezen érthető, de megfelelő megközelítéssel figyelmük felkelthető, a tudás átadható. Minél kisebb korban kezdjük el a saját korosztályuknak megfelelő szinten való ismeretátadást, annál korábban kezdenek kialakulni náluk és környezetükben a tudatos fogyasztói és társadalmi beállítódások. A tanulók környezeti nevelése segít összegyűjteni a tudományt, a készséget, a motivációt, az értékeket és a kötelezettséget, amire szükségük van, hogy sikerüljön a földi erőforrásokat fenntartani, és a természet minőségét megőrizni, hiszen ők lesznek a jövő vezetői és a források használói. A tanulók pedig közvetlenül tudnak hatni a szüleikre, és a környezetük más tagjaira.

A kreatív játékos foglakozásokat, illetve a rajzversenyt maradéktalanul megrendeztük alsó tagozatosaink örömére.

A tematikus héten megvalósult események:

  • Tematikus hét időpontja: 2020. 11. 16-20.
  • Helyszíne: Egri Lenkey János Általános Iskola tantermei
  • Résztvevők: 1-4 évfolyam – 9 tanulócsoport – pedagógusok – felső tagozatos önkéntes diák segítők, „Szevasz Lenkey” szerkesztő csapata
  • Tevékenységek: Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos interaktív ismeretszerzés 

A programokon forgószípadszerűen vettek részt a csoportok.

Diákjaink minden foglalkozáson nagy örömmel vettek részt. Különösen sikeresnek mondható az a programelem, ahol a pályázat keretein belül kapott játékokat, eszközöket rakhatták össze, majd próbálhatták ki (szélerőmű, vízturbina, napelemes járművek).

Számos kisfilm megtekintése és beszélgetés után, a tematikus hét zárásaként került megrendezésre az „ENERGIATUDATOSSÁG” elnevezésű rajzverseny, melyre az 1-4. évfolyamos tanulóktól 17 pályamunka érkezett.

– Időpont: 2020.11.20. (péntek) 

– Helyszín: Egri Lenkey János Általános Iskola osztálytermei

– Téma: az energiatudatos fenntartható életvitel, az energiatakarékosság, a megújuló energiák 

Résztvevők: alsó tagozatos tanulók (1-4. osztály)

Az elkészült pályaműveket 3 fős zsűri értékelte.

A rajzverseny eredményhirdetésére és a legjobb rajzok bemutatására, kiállítására iskolagyűlés keretében került sor, ahol megtörtént a jutalmak átadása is.

Összegzés: Tanulóink a tematikus héten, élményközpontú foglalkozások keretében, kreatív játékok segítségével jutottak olyan ismeretekhez, mellyel hozzájárultunk az energiatudatos magatartás kialakításához. Különösen fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban tudatosan takarékoskodjanak az energiával. Felnőtté válva egyre több megújuló energiát használjanak a minden napi életben. Holzer Alfréd

Matematika-Fizika-Informatika tanár